De voordelen van starten met een BV

Wanneer je overweegt een eigen onderneming te starten, is het kiezen van de juiste bedrijfsvorm cruciaal. Een populaire keuze in Nederland is het oprichten van een Besloten Vennootschap, oftewel een BV. Maar waarom zou je voor deze optie kiezen? Een van de meest sprekende voordelen van een BV is het verminderen van persoonlijk financieel risico. Als aandeelhouder ben je namelijk niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming; je loopt alleen risico tot de hoogte van je inbreng.

Een ander pluspunt is het professionele imago dat een BV met zich meebrengt. Het straalt vertrouwen uit naar klanten, leveranciers en investeerders. Een BV kan ook makkelijker kapitaal aantrekken, aangezien het mogelijk is om investeerders aandelen aan te bieden. Dit kan bijdragen aan de groei en ontwikkeling van je bedrijf. Laten we eens dieper ingaan op wat er allemaal komt kijken bij het oprichten bv.

Hoe richt je een bv op

Het opzetten van een BV begint met een aantal voorbereidende stappen. Je hebt een notariële akte nodig waarin de statuten van je onderneming worden vastgelegd. Ook moet je nadenken over de verdeling van aandelen en wie welke rol binnen het bedrijf gaat vervullen. Daarbij komt nog de keuze voor de naam van je BV, die uniek en onderscheidend moet zijn.

Nadat je deze zaken op orde hebt, volgt de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is een formele stap waarin jouw onderneming officieel wordt erkend als rechtspersoon. Vanaf dat moment kun je echt aan de slag met het uitvoeren van zakelijke activiteiten, zoals het openen van een zakelijke bankrekening of het aangaan van contracten onder de naam van je BV.

Belastingvoordelen van een bv

Een belangrijk aspect bij het oprichten bv is het belastingstelsel waarbinnen je gaat opereren. De vennootschapsbelasting is in veel gevallen lager dan het tarief in de inkomstenbelasting dat geldt voor eenmanszaken of VOF’s. Dit kan financieel voordeliger zijn, afhankelijk van de winst die je verwacht te gaan maken. Voor gedetailleerde informatie over de voordelen van een specifieke vorm, zoals een stamrecht BV, is het raadzaam om experts te raadplegen.

Daarnaast zijn er diverse aftrekposten en fiscale voordelen die je kunt benutten als BV. Denk hierbij aan de innovatiebox of fiscale regelingen voor investeringen in milieuvriendelijke technologieën. Het is wel zaak om goed geïnformeerd te zijn of samen te werken met een deskundige fiscalist om zeker te weten dat je optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden die er zijn.

Wanneer een bv niet ideaal is

Echter, het oprichten van een BV brengt ook kosten en administratieve lasten met zich mee die niet voor iedere ondernemer ideaal zijn. Zo zijn er jaarlijks terugkerende kosten voor bijvoorbeeld de accountancy en moet er voldaan worden aan striktere verslagleggings- en transparantie eisen dan bij sommige andere rechtsvormen.

Voor kleine zelfstandigen of freelancers kunnen deze extra kosten en verplichtingen een drempel vormen, zeker wanneer de winsten nog niet zo hoog zijn. In zulke gevallen kan een andere rechtsvorm, zoals een eenmanszaak, meer passend zijn totdat de onderneming groeit en wellicht later alsnog omgezet kan worden naar een BV.

Groeien met je bv

Heb je eenmaal de stap gezet en je BV opgericht, dan biedt dit kansen voor groei en uitbreiding. Je kunt gemakkelijker kapitaal aantrekken door nieuwe aandeelhouders aan te trekken of door leningen aan te gaan met financiële instellingen.

Expansie naar nieuwe markten wordt ook vereenvoudigd met een BV. Doordat je bedrijf als rechtspersoon kan optreden, kun je makkelijker internationale relaties aangaan en contracten sluiten. Bovendien biedt een BV structuur mogelijkheden tot schaalvergroting die bij kleinere rechtsvormen minder voorhanden zijn.