Portret van prins Willem-Alexander

Editie: Maart 2012 | Tekst: | Fotografie: RVD

Trots! Dat zijn we omdat niemand minder dan onze kroonprins dit jaar de jubileumeditie van De Nationale Carrièrebeurs opent. Dat hij zich al jaren aan het voorbereiden is op de troonopvolging is bekend, maar hoe ziet de loopbaan van prins Willem-Alexander er verder uit? Een carrièreportret van onze toekomstige koning.

Prins Willem-Alexander

Prins Willem-Alexander
  • Geboren: Op 27 april 1967 zag prins Willem-alexander het levenslicht als Willem-alexander Claus George Ferdinand prins der nederlanden, prins van oranje-nassau en jonkheer van amsberg
  • Huwelijk en gezin: Prins Willem-Alexander en prinses Máxima trouwen op 2 februari 2002 en krijgen drie dochters: de prinsesjes Catharina-Amalia, Alexia en Ariane.
  • Marine: Van augustus 1985 tot januari 1987 vervult hij zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine. Hij diende aan boord van de Hr Ms Tromp en Hr Ms Abraham Crijnssen.
  • Studie: Studie Geschiedenis aan de Universiteit Leiden van 1987 tot 1993. Tijdens zijn studie was prins Willem-Alexander lid van de Leidse studentenvereniging Minerva.
  • Luchtvaart: In 1985 haalt prins Willem-Alexander het brevet Privévlieger tweede klasse en in 1987 het vliegbewijs B-3. Vandaag de dag mag hij een zwaar meermotorig vliegtuig en grote verkeersvliegtuigen vliegen.
  • Defensie: Prins Willem-Alexander is sinds 1990 adjudant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin.
  • Waterbeheer: sinds 1997 houdt prins Willem-Alexander zich bezig met waterbeheer, zowel in Nederland als daarbuiten.
  • Sport: Zowel persoonlijk als professioneel maakt sport deel uit van zijn leven. Hij liep de marathon van New York en schaatste de Elfstedentocht. In 1998 trad hij toe tot het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

'Carrière, studie & sport'

Sinds de inhuldiging van koningin Beatrix op 30 april 1980 heeft prins Willem-Alexander de titel Prins van Oranje. Hij vertegenwoordigt het Koninklijk Huis bij officiële gelegenheden in allerlei sectoren van de samenleving. Daarnaast vertegenwoordigt de prins de koningin bij internationale gelegenheden en vergezelt hij haar regelmatig bij het afleggen van staatsbezoeken. Ook reist hij samen met prinses Máxima en bewindslieden met handelsmissies van het Nederlandse bedrijfsleven naar relevante internationale markten. Leerzame bezoeken die hem voorbereiden op de belangrijkste stap in zijn carrière: het aankomend koningschap. Zeker is dat de prins populair is. De onlangs op tv uitgezonden huwelijkspecial over het 10-jarig jubileum van de prins en prinses Máxima trok ruim 2,3 miljoen kijkers en zijn enthousiaste optredens – als IOC-lid – tijdens grote sportevenementen worden ook altijd gewaardeerd.

“Ik houd er erg van om te organiseren. Ik kan ook niet ergens zomaar naartoe gaan, ongeorganiseerd, en zien wat ervan terechtkomt. Daar voel ik me niet gemakkelijk bij. Het moet strak gelijnd zijn.”*

Studentenleven in Leiden

Als oudste in een gezin van drie jongens brengt de prins zijn eerste jaren door op kasteel Drakensteyn. Hier in Baarn gaat hij naar een reguliere lagere school en middelbare school. Wanneer zijn moeder de troon bestijgt in 1980 en het gezin het jaar erop verhuist naar Huis Ten Bosch, verruilt prins Willem-Alexander het Baarns Lyceum voor het Eerste Vrijzinnige Christelijk Lyceum in Den Haag. Zijn middelbare schoolopleiding rondt hij uiteindelijk af in het buitenland, op het United World College of the Atlantic te Llantwit Major in Wales. Daar behaalt hij in 1985 het diploma Internationaal Baccalaureaat.

In 1987 gaat de prins studeren in Leiden. Hij schrijft zich in bij de Faculteit der Letteren voor de studie Geschiedenis. Tijdens zijn studententijd woont de prins met drie huisgenoten op het Rapenburg en wordt hij lid van Minerva. In de biografie ‘Willem IV, Van prins tot koning’, die in 2010 verscheen wordt korte metten gemaakt met het ongewilde imago van de prins, die in deze periode te boek komt te staan als ‘prins pils’. “Onlogisch voor een man die zoveel sport”, zegt zijn toenmalig begeleider en hoogleraar algemene geschiedenis Henk Wesseling in de biografie. Collega Jan Bank: “Hij was in zijn studie meer geïnteresseerd en plichtsgetrouw dan zijn tijdelijke betiteling ‘prins pils’ doet geloven. De belangrijkste concurrent van zijn studieuze plichtsvervulling was niet de sociëteit maar de vliegerij.”

“Kijk, ik vond mezelf niet lastig. En mijn ouders vonden zichzelf ook niet lastig. Maar elkaar vonden we wel lastig.”**

In 1993 behaalt de prins zijn doctoraal examen met een scriptie over de Nederlandse reactie op het besluit van Frankrijk (onder president De Gaulle) om uit de geïntegreerde commandostructuur van de NAVO te treden. Deze scriptie, waarvan de inhoud niet is openbaar gemaakt is wordt beoordeeld met een acht.

Reserveofficier bij Defensie

In de periode tussen zijn middelbare school en zijn studietijd vervult prins Willem-Alexander anderhalf jaar zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine. In de jaren die volgen bouwt hij een bijzondere band op met de Nederlandse krijgsmacht. Binnen Defensie is hij reserveofficier. Bij de marine heeft hij de rang van commandeur, bij de landmacht de rang van brigadegeneraal en bij de luchtmacht de rang van commodore. Sinds 1990 is de prins ook adjudant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin. Afgelopen december ontving prins Willem-Alexander nog het jeneverkruis, een militaire onderscheiding voor zijn 25-jarig jubileum als officier.

Specialist in water

Vijftien jaar geleden kondigde Prins Willem-Alexander tijdens een interview aan dat hij zich wilde verdiepen in watermanagement. Het is een term die tot dan toe nog nauwelijks bekend was. Er werd wat lacherig op gereageerd, maar in de jaren daarna toonde Willem-Alexander zijn kennis. Een specialist in water met een groot aanzien in binnen- en buitenland. De prins is een echte waterman, een waterliefhebber in hart en nieren. Sinds 1997 houdt hij zich bezig met waterbeheer in Nederland en het buitenland, en sinds 2004 in ruimtelijke ordening als aanvulling op zijn werkzaamheden op het gebied van integraal waterbeheer in Nederland.

De term watermanagement was nog nauwelijks bekend

Sinds 2004 is prins Willem-Alexander voorzitter van de Adviescommissie Water, een onafhankelijke commissie die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Deze adviescommissie bracht adviezen uit over bijvoorbeeld de veiligheid van Nederland tegen overstromingen, de verzekerbaarheid van wateroverlast en de nieuwe Waterwet. Water staat niet op zichzelf. Bij het ontwikkelen van gebieden spelen naast water ook andere belangen mee zoals wonen, werken, verkeer (mobiliteit), natuur en recreatie. Op het beperkte oppervlak dat Nederland ter beschikking staat, moet steeds worden bekeken hoe deze belangen elkaar beïnvloeden en hoe ze elkaar kunnen versterken. Willem-Alexander vindt een zorgvuldige afweging daarbij belangrijk en is sinds 2004 betrokken bij het Programma Ruimte, georganiseerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.  

Ook buiten Nederland is Willem-Alexander actief op het gebied van water. Zo wordt de prins in december 2006 door de secretaris-generaal van de Ver-enigde Naties gevraagd om voorzitter te worden van de Adviesraad voor Water en Sanitatie. Deze adviesraad adviseert de secretaris-generaal, maar geeft ook een sterke impuls aan wereldwijde actie op het gebied van water en sanitatie. Als voorzitter van deze adviesraad levert de prins wereldwijd een persoonlijke bijdrage aan het oplossen van watergerelateerde problemen. Het oplossen van deze problemen speelt volgens Willem-Alexander een centrale rol bij het uit de wereld helpen van armoede en het bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling. Zijn visie: door mensen bewuster te maken van het belang van water, kunnen zij hun visies en plannen weer omzetten in daden.

Grote passie voor sport

Sport is onlosmakelijk verbonden met onze kroonprins, een passie die hij deelt met prinses Máxima. Samen zijn ze regelmatig als toeschouwers te zien bij grote sportevenementen, aanmoediging van de sporters gebeurt vaak luidkeels. Ook als sporter leverde prins Willem-Alexander enkele grote prestaties. Zo reed hij onder de schuilnaam W.A. van Buren in 1986 de Elfstedentocht en liep hij de marathon van New York. Ook op professioneel gebied is hij met sport bezig. Na drie jaar beschermheer geweest te zijn van het NOC*NSF wordt prins Willem-Alexander in 1998 lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

“Klaar voor de zware taak”

De Prins van Oranje: enthousiast, betrokken en deskundig. En volgens het kabinet en een overweldigende meerderheid van het volk: klaar voor de zware taak!

*De prins in gesprek met Ed van Westerloo, NOS 1993
**Prins Willem-Alexander over zijn vertrek naar Wales. Uit: ‘Alexander’, R. Rubinstein 1985

Carrièretip voor de starter:

"Met name jongeren moeten aantonen dat ze zonder een vast contract toch een betrouwbare werknemer zijn en een betrouwbare partner in de maatschappij. Dan laten ze zien dat ze voor een nieuw Nederland gaan."