Inhousedagen: kijk in de keuken bij 12 bedrijven

Editie: Juli 2013 | Tekst:

Een populair onderdeel bij de deelnemers van BestGraduates zijn de inhousedagen. De plek om als student binnen te kijken bij de bedrijven zelf, maar ook de plek om op te vallen. Want tijdens de inhousedagen worden de finalisten door de bedrijven geselecteerd. We vroegen de recruiters hoe zij terugkijken op hun eigen inhousedag.

Shell

“We hadden een groep zeer enthousiaste studenten die met veel interesse aan de dag hebben meegedaan. Dit kwam naar voren door de hoeveelheid vragen die werd gesteld en het niveau van de vragen. Het idee was om de studenten een leuke en realistische  indruk geven van Shell als werkgever. Enerzijds door te delen met welke uitdagingen Shell te maken heeft, anderzijds door ze  kennis te laten maken met mensen van verschillende disciplines uit de organisaties, waarbij er steeds alle ruimte voor vragen en  interactie was. CEO van Shell, Peter Voser, opende de dag en gaf een heldere uitleg en deelde zijn visies over de uitdagingen van  Shell in de toekomst. Daarna hebben 3 senior leads van verschillende disciplines verteld over hun ‘Day in a life’ bij Shell. In de  middag was er een ludieke workshop over de Energie Scenario’s, werd er kort stil gestaan bij de carrièremogelijkheden bij Shell en was er ruimte  voor een informeel drankje en hapje. Het was een zeer succesvolle dag waar we vanuit Shell tevreden en met veel plezier op terugkijken.”

‘Na de inhousedag kiest elk bedrijf zijn finalist’

Accenture

“De studenten hebben tijdens de inhousedag van Accenture kennis gemaakt met onze consultants en het senior management. Ze hebben kunnen ervaren hoe het is om te werken als consultant en ze hebben de sfeer kunnen proeven op ons kantoor aan de  Zuidas. Het was een intensieve, maar leuke dag met goede en enthousiaste studenten! De dag begon met een ontbijt met  consultants en een rondleiding door het kantoor. De hele dag door is er gewerkt aan een Strategy case. De studenten werden  uitgedaagd om creatief en scherp te zijn en out of the box te denken om aan het eind van de middag hun bevindingen te presenteren aan een eindjury. Tijdens de lunch konden de studenten nog al hun vragen stellen aan de Country Managing Director van Accenture, Anja Montijn-Groenewoud, die vol eerlijkheid en enthousiasme alle goede vragen beantwoord heeft. De  dag is afgesloten met een goede borrel in onze bar.”

FrieslandCampina

Inhousedagen FrieslandCampina

FrieslandCampina kijkt met veel plezier terug op de inhousedag. De dag begon voor de 32 studenten met achtergrondinformatie over FrieslandCampina en haar ambities/strategie: Route 2020. ‘s Middags werd er aan een pittige casus gewerkt. Iedere groep moest een advies uitbrengen om een productielocatie te verbeteren. Maar voor de groepspresentatie moest iedere kandidaat nog  een elevatorpitch geven. Er was 1 groep die uitstekend doorhad wat er op een productielocatie moest gebeuren om goede  resultaten te kunnen boeken. Graag wilden wij ons internationale karakter tonen en laten zien dat FrieslandCampina meer doet  dan een melkstroom door een productielocatie te laten lopen. Dat we een ingewikkelde, uitdagende supply chain hebben, waarin  onze verschillende business groepen goed met elkaar moeten samenwerken om het beste resultaat te behalen. Ik denk dat we daarin goed geslaagd zijn. De gemêleerde groep kandidaten kwam snel los met vragen, die blijk gaven van begrip over hetgeen we  deden. Ook tijdens de cases bleek het intellectuele niveau van de kandidaten en hun creativiteit hoog. Dat alles maakte voor  FrieslandCampina de inhousedag tot een prettige en geslaagde dag.”

ING

“Waarom juist nu bij een bank werken en waarom dan bij ING? Die vraag stond centraal tijdens de inhousedag van ING. De dag werd geopend door Koos Timmermans, Vicevoorzitter Bestuur Bank ING. Hij vertelde onder andere over de uitdagingen bij ING en waarom je als jong talent bij ING zou moeten komen werken. Ook was er gelegenheid vragen te stellen aan Koos. Na de  opening was het tijd voor een groepsassessment waarin samenwerken en communicatie sleutelfactoren zijn. Na de lunch kregen  de kandidaten meer te horen over het ING International Talent Programme en maakten zij kennis met de huidige trainees.  Daarna gingen zij zelf aan de slag met een CSR case, waarin je in de onderhandeling het verschil kon maken. Na de case vond er een diner op locatie plaats, waar ook de trainees aanwezig waren. ING kijkt terug op een erg geslaagde dag, met goede en  enthousiaste kandidaten, die bruisen van de energie.”

‘Enthousiaste kandidaten, die bruisen van de energie’

DSM

“Het was een enerverende dag, waarbij we de kandidaten een goede indruk hebben meegegeven wat het betekent om bij DSM aan de slag te gaan. Het ochtendprogramma stond in het teken van personal branding. Tijdens de lunch was er uitgebreid tijd voor een 2 uur durende interactieve discussie met onze CEO Feike Sijbesma, wat altijd een inspirerend moment is voor zowel de  kandidaten als voor Feike zelf. We wilden graag een business case voorleggen omtrent DSM’s partnership met het World Food Programme, daarom volgde in de middag een sustainability workshop, dit vroeg van de deelnemers creativiteit en inzicht. De kandidaten waren goed voorbereid, hun actieve deelname tilde het hele programma naar een hoger niveau. Opvallend was de aanwezige kennis van hedendaagse mondiale vraagstukken, onderwerpen waar DSM dagelijks op probeert in te spelen zoals energie, gezondheid en de waarde van duurzaamheid. De dag is afgesloten met een diner in Maastricht.”

BCG

“Onze BestGraduates inhousedag was een groot succes! Op dinsdag 16 april ontvingen we bij ons op kantoor een groep enthousiaste en gemotiveerde studenten. Er werd de hele dag zowel in groepsverband als individueel hard gewerkt aan verschillende uitdagende en interactieve cases. De kandidaten moesten deze cases vervolgens presenteren aan een van onze  consultants. Tussendoor waren er Q&A’s met partners en was er volop gelegenheid om BCG beter te leren kennen. We sloten de  dag af met een kookworkshop waaraan de hele groep meedeed. Een volle maar leuke dag!”

ASML

Inhousedagen ASML

“We hebben op de inhousedag een zeer gemotiveerde groep studenten op bezoek gehad. Het was nog lastig om aan het eind van de dag een winnaar aan te wijzen, zo dicht lagen de nummers 1 t/m 3 bij elkaar. Het doel van de dag was dat de studenten ASML in de breedste zin van het woord leerden kennen. De ochtend stond daarom in het teken van kennismaking. Na een algemene  presentatie over ASML volgde een tour door het bedrijf en waren er voor iedereen twee Meet & Greet sessies. Tijdens de lunch konden de studenten spreken met Jos Benschop, senior vice president Technology. Na de lunch was het tijd om de handen uit de  mouwen te steken door te werken aan een case (Thermal effects on immersion overlay). Deze case hebben ze aan het eind van de  dag ook moeten presenteren aan ons. Wij kijken net als de studenten, die de dag met een 8,5 beoordeelden, terug op een zeer  geslaagde dag die we met een borrel hebben afgesloten.”

TNO

“We kijken met veel enthousiasme terug op de dag. Omdat TNO zoveel verschillende expertise in huis heeft en verschillend onderzoek doet, is het voor buitenstaanders lastig, zeker voor studenten, om echt een goed beeld te krijgen van wat ze bij TNO zouden kunnen doen. Daarom hebben we er dit jaar voor gekozen om een dag samen te stellen met demo’s, kennismakingen met onze jonge talenten en een rondleiding. De dag startte met de Q&A met Jan Mengelers. Aansluitend gingen de studenten  debatteren over meerdere interessante stellingen. Vervolgens was het aan onze jonge TNO’ers om de studenten een kijkje te geven in hun werk. Deze aanpak gaf ons minder handvatten om een finalist te selecteren, maar het heeft de studenten beter geïnformeerd over wat voor interessante en leuke werkgever TNO daadwerkelijk is. De studenten hebben het ons namelijk erg lastig gemaakt. Jan Mengelers gaf het ook al een aantal keer aan tijdens het debat. Het niveau was erg hoog en ze deden weinig voor elkaar onder. We zijn erg benieuwd of TNO ook dit jaar weer de overall winnaar zal aanleveren.”

‘We hebben veel nieuw talent ontmoet’

Nuon

“We hebben een erg geslaagde inhousedag gehad met een erg leuke en actieve groep mensen, waarin we vooral de persoonlijke en internationale sfeer en diversiteit van de activiteiten van Nuon (part of Vattenfall) wilden meegeven. Na een welkomstwoord en inspiratie speech van onze CEO Huib Morelisse, hebben de studenten aan een korte case gewerkt over hoe het energielandschap  er voor Nuon over 10 jaar uit zal zien. Na een lunch met trainees, hebben ze een Nuna Solarrace Experience gehad en zijn we naar de Arena vertrokken voor een rondleiding met onder andere onze technische ruimtes en een toelichting van Nuon Heat over de warmte en koude levering aan de Arena. We sloten af met een gezellige borrel in cafe de Omval, waar de laatste deelnemers  rond half twaalf naar huis gingen. We hebben goed inzicht gekregen in kandidaten die bij onze organisatie kunnen passen.  Daarnaast bleken het zo ongeveer allemaal, actieve, geïnteresseerde en sociale kandidaten te zijn.”

Unilever

“Het doel van onze inhousedagen is vooral om studenten kennis te laten maken met de mensen achter onze sterke merken en  onze werkcultuur. Daarnaast zijn wij natuurlijk op zoek naar de match tussen nieuwe talenten en Unilever. De inhousedag van  BestGraduates heeft alle verwachtingen overtroffen. Het was een dag die in het teken stond van energie en ambitie. Dit paste  perfect in het thema duurzaamheid, dat ook terugkwam in onze prijs: een reis naar onze duurzame Lipton theeplantages in Kenia. De strijd om deze ervaring barste al los voor de inhousedag. Met de Video Battle op Facebook konden de kandidaten ons  namelijk door middel van een creatieve video overtuigen van hun motivatie voor de reis naar Kenia. De resultaten hiervan waren  indrukwekkend, waardoor wij al direct een goed gevoel hadden bij deze talenten. Tijdens de inhousedag hebben wij dan ook met veel plezier hun innovatieve oplossingen van de Lipton business case bekeken.”

‘De finalist weet tot aan de uitslag niet door welk bedrijf hij is gekozen’

KPMG

“Onze selectie toptalenten hebben we uitgenodigd op ons hoofdkantoor te Amstelveen. Na ontvangst hield onze voorzitter van de Raad van Bestuur, Jurgen van Breukelen, een interessant verhaal over de ontwikkelingen binnen KPMG, de ambitie van KPMG  en de schakel met jonge toptalenten. Vervolgens gaven 2 junior adviseurs een presentatie over Cycle for Water. Dit project, waarbij ze binnen twee jaar van de Noord- naar de Zuidpool zijn gefi etst om de waterproblematiek aan de kaak te stellen, is een  prachtig voorbeeld voor het nastreven van je doelen door het gewoon te doen. Het middagprogramma zijn we gestart met een  uitdagende case, waarbij de deelnemers oa. een interview moesten afnemen met een director van KPMG Nederland en een  videoconference meeting hadden met 2 adviseurs van KPMG Brazilië. Hun uitkomsten moesten de teams presenteren aan een  jury. Het was een intensieve en inspirerende dag en de deelnemers hebben laten zien over welke talenten ze beschikken. Vanuit  KPMG zijn wij ervan overtuigd dat de deelnemers een goed beeld hebben gekregen over de organisatie en we hopen ze in de  toekomst welkom te kunnen heten!”

KPN

Inhousedagen KPN

“Onze inhousedag vond plaats op het hoofdkantoor van KPN in Den Haag. Wij kijken terug op een informatieve, maar ook leuke dag. Wij hebben geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld van KPN mee te geven. Dit hebben wij gedaan door de dag zo goed en breed mogelijk in te vullen. Er waren presentaties van topmanagers binnen KPN, we hebben een excursie gemaakt naar een telefooncentrale in Den Haag, in de middag vond er nog een spannend debat plaats tussen de groepjes over vraagstukken binnen  KPN, studenten hebben ‘speeddates’ gehad met Young Potentials en KPN medewerkers en als afsluiting van de dag hebben we  gezellig geborreld op het Plein in Den Haag. We vonden de groep studenten oprecht geïnteresseerd in KPN, goed gemotiveerd en  we hebben deze dag veel goede ideeën en vragen gehoord. Voor KPN was het dus zeker een geslaagde dag waarin we veel nieuw  talent hebben ontmoet!”