TNO: dé innovatiemotor van Nederland

Editie: Beurscatalogus 2016 | Tekst: | Fotografie: TNO

Innovatie-organisatie TNO is bijna zes keer per dag in de media. Dat is zeer frequent voor een organisatie die zich richt op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Maar wat is de kracht van Nederlands grootste innovatieorganisatie en wat maakt werken bij TNO uitdagend? Memory Magazine spreekt CEO Paul de Krom. ‘Voor ons is het belangrijk om een essentiële rol te spelen in de innovatieketen.’

Carrière maken bij TNO?

Check voor actuele vacatures: tno.nl/career Check time.tno.nl voor meer informatie en volg TNO op Twitter:

Paul de Krom: “De innovatie-keten begint met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. TNO is de brug tussen wetenschappelijke inzichten, praktische ideeën en producten of oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Wij vertalen kennis van kunde naar kassa. TNO zit precies in het midden, in de ‘kunde’. Ik zie TNO als dé innovatiemotor van Nederland.” De focus van TNO ligt dus op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Op het gebied van o.a. milieu, zorg, infrastructuur en defensie. Maar waarom zou je als organisatie zo breed georiënteerd willen zijn? “De unieke functie van TNO is juist de breedte van ons portfolio. Wij hebben niet alleen veel wetenschappelijke disciplines in huis, maar wij maken het leggen van de verbinding tussen disciplines ook mogelijk. We kunnen de kennis uit de ene portefeuille gebruiken in de andere. Juist die kruisbestuiving maakt kennisontwikkeling op het hoogste niveau mogelijk. Op die manier kan TNO unieke oplossingen bieden aan de markt.”Een voorbeeld van die unieke oplossing? “Nou, Smart Industry bijvoorbeeld. Dat gaat om het efficiënter maken van productieprocessen door het gebruik van data. De digitalisering van productieprocessen heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt en het personeelsbeleid. Daar bieden wij dan ook oplossingen voor. Er is geen enkele andere organisatie in Nederland die dat kan. TNO bestaat bij de gratie van overheden, bedrijven en mensen die een vraag hebben waar wij een oplossing voor kunnen bieden.”

Technologische vooruitgang vraagt om innovatiePaul de Krom
Innovatie is niet alleen belangrijk voor TNO maar ook voor de groei van de Nederlandse economie volgens Paul de Krom. “Vroeger ging de groei van de Nederlandse economie vooral samen met de groei van de beroepsbevolking.

“Ik zou graag zien dat we in Nederland een leading role zouden nemen op het gebied van cybersecurity.”

Maar tegenwoordig heeft de stijging van de arbeidsproductiviteit niet meer alleen te maken met die groei. Het heeft vooral te maken met het vermogen om te innoveren. We moeten kijken waar we in Nederland echt goed in zijn, niches vinden en daarmee aansluiting blijven houden op de internationale wereldmarkt. Welvaart en welzijn hebben beide te maken met innovatie.” Is die innovatie ook tastbaar? Paul de Krom: “Zeker, als je kijkt naar Big Data bijvoorbeeld. Big Data wordt steeds vaker gebruikt op het gebied van manufacturing en robotica. Maar ook op het gebied van volksgezondheid. Bij TNO willen we daarom meer gericht investeren in ICT kennis en oplossingen. Technologische veranderingen gaan zo snel, het is belangrijk om te ontdekken waar we massa en focus genoeg hebben om impact te kunnen maken en resultaat te kunnen boeken. Dat is een geweldige uitdaging. TNO zit echt op de voorgrond van de technologie.”

Internationale oriëntatie
Die technologische ontwikkelingen spelen zich niet alleen af in Nederland maar natuurlijk ook in het buitenland. De internationale oriëntatie wordt dan ook steeds belangrijker voor TNO volgens Paul de Krom. “Wij zoeken partijen in het buitenland omdat we niet alleen aansluiting bij de kennisontwikkeling in het buitenland willen houden maar ook als organisatie willen blijven groeien. Daarom ligt onze focus ook op het internationaliseren, uitbreiden en versterken van TNO als innovatieorganisatie. Om mee te blijven doen op het hoogste niveau en voor Nederland een bijdrage te leveren.”

“TNO is de brug tussen wetenschappelijke inzichten, praktische ideeën en producten of oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.”

Proof of concept: van prototype tot product
Oplossingen voor maatschappelijke problemen bestaan voor een deel uit producten. TNO maakt geen producten maar een proof of concept. De Krom: “Een lastoorts bijvoorbeeld, daar komen allerlei schadelijke stoffen bij vrij. Wij hebben het prototype van een lastoorts ontwikkeld waarbij rookgassen voor meer dan 90% worden afgezogen. Dat is een proof of concept. Wanneer het gereed is om er een product van te maken dan zoeken wij daar een ondernemer bij die het kan uitontwikkelen en commercieel kan gaan verkopen. Zo zie je dat wij – door het werk dat wij doen – ook een bijdrage leveren aan het versterken van het concurrentievermogen van het bedrijfsleven.” Maar hoe zorgt TNO ervoor dat hun ideeën bij de bedrijven terecht komen? De Krom: “Dat kan door middel van licenties, proofs of concept maar ook via de paraplu van TNO Bedrijven, waar 30 bedrijven met de technologieën van TNO commercieel aan de slag zijn. Het is voor ons belangrijk om die verbinding met de startup community op te zoeken. Om zo verschillende initiatieven met elkaar te verbinden en de faciliteiten en kennis van TNO ter beschikking te stellen. Want uiteindelijk is ‘Technology Transfer’ de essentie van ons bestaan.”

Van gezond leven tot defensie: de belangrijkste thema’s van TNO
Paul de Krom: “Er zijn vijf thema’s waarlangs we ons portfolio hebben georganiseerd: Industrie, Gezond Leven, Defensie en Veiligheid, Energie en Leefomgeving. Een onderwerp als ICT loopt echter door alle portefeuilles heen. Als je kijkt naar de zorg bijvoorbeeld, dan zie je dat het gebruik van data toeneemt. TNO is niet alleen goed in het analyseren van data maar ook in het verzamelen daarvan via sensortechnologie. Of neem energie. Bij de ontwikkeling van Smart Grids (slimme infrastructuur) kun je duidelijk het multidisciplinaire karakter van TNO zien: er is niet alleen kennis voor nodig van energie-infrastructuur maar ook van ICT en milieu.” ICT loopt dus kennelijk overal doorheen. De Krom: “Big Data en Internet of Things openen waanzinnige perspectieven. Maar als alles met elkaar gekoppeld is levert dat ook uitdagingen op. Denk bijvoorbeeld aan het beschermen van persoonlijke gegevens. Ook daar kan TNO oplossingen bieden. Of denk aan de toenemende kwetsbaarheid van onze systemen door cyberaanvallen. We moeten dus veel meer gaan doen aan cyberresilience. Ik zou graag zien dat we in Nederland een leading role zouden nemen op het gebied van cybersecurity. Kortom: technologie heeft consequenties, die willen wij ook verhelpen.”

Samenwerkingsverbanden
Toch blijft kennis de corebusiness van TNO. Samenwerkingsverbanden zijn voor de organisatie dé manier om hun kennis breed toe te passen. Paul de Krom: “Wij zoeken steeds meer samenwerkingsverbanden
op. Zo zijn wij het Qutec-project gestart met de TU Delft: een project dat draait om de ontwikkeling van een kwantumcomputer met een looptijd van misschien wel 10 of 15 jaar. De fundamenteel wetenschappelijke kennis op het gebied van kwantummechanica zit bij de TU Delft, maar de engineering-kennis om er een computer van te maken zit bij TNO. Onze krachten worden op deze manier dus gebundeld. Inmiddels zien wij dat allerlei partijen zich inkopen in dit project, ook wereldspelers Microsoft en Intel. Dit project is een goed voorbeeld van het samenbrengen van kennisinstellingen, toegepaste kennisinstellingen (als TNO) en bedrijven door de overheid. Op deze manier kun je massa en focus creëren, en als je mee wilt spelen in de internationale ratrace, dan moet je massa en focus kunnen creëren.”

“Nergens anders sta je met één been in zowel de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid. Dat maakt TNO zo leuk en spannend.”

Werken bij een innovatie-organisatie vraagt om een creatieve en gemotiveerde mindset. Maar waarom werken mensen graag bij TNO? De Krom: “Nergens anders sta je met één been in zowel de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid. Dat maakt TNO zo leuk en spannend. Onze mensen vinden spannend om hun ideeën en initiatieven in de praktijk te zien: tastbaar resultaat. Maar ook door de breedte van de portefeuille. Bij TNO krijgen mensen de ruimte om hun wetenschappelijke inzicht te ontwikkelen Je kunt meer doen binnen TNO dan bij een bedrijf. Bij TNO werken veel intrinsiek gemotiveerde mensen die een bijdrage willen leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.”

Maatschappelijke betrokkenheid
Veel mensen die bij TNO werken halen voldoening uit de maatschappelijke relevantie van de projecten. De Krom: “Jonge mensen zijn vaak maatschappelijk geëngageerd. Zij willen graag een bijdrage leveren aan de toekomst van onze samenleving. Dat sluit precies aan bij de missie van TNO. Zo hebben we bij TNO een grote duurzame energieportefeuille. Of kijk naar de voedsel en gezondheid portefeuille. We hebben bijvoorbeeld net suikervrije ontbijtkoek ontwikkeld om zo een bijdrage te leveren aan het obesitasprobleem in Nederland. Veel mensen die bij ons werken zijn hier vanwege de maatschappelijke relevantie en de voldoening die ze daaruit halen. Dat is hun primaire drijfveer. Wij zijn er dan ook echt op uit om ambitieuze jonge mensen aan te nemen, die zelf hun weg willen vinden binnen TNO en de regie over hun carrière in handen nemen, want die mogelijkheid krijgen ze bij ons. De vrijheid om je eigen carrière te vorm te geven is voor jongeren belangrijk. En als je bij TNO aan de slag gaat, krijg je ook internationale collega’s. En mocht je zelf internationale ambities hebben, dan is het ook mogelijk om die waar te maken bij TNO.”

“Wij zijn er echt op uit om ambitieuze jonge mensen aan te nemen, die zelf hun weg vinden binnen TNO en de regie over hun carrière in handen nemen, want die mogelijkheid krijgen ze bij ons.”

Self-starters
Als je carrière wilt maken bij TNO, dan is het van belang dat je uitdagingen aanpakt en initiatief toont. Paul de Krom: “Wij zoeken mensen die in de eerste plaats steengoed zijn in hun vak. Daarnaast moet je een goede netwerker zijn, want je moet niet alleen binnen TNO je weg vinden en ideeën aan elkaar kunnen knopen, maar ook buiten TNO. We werken in heel veel verschillende samenwerkingsverbanden en netwerken. Ook internationaal. Je moet je dus thuis voelen in die omgeving: om naast verbindingen te leggen ook regelmatig uit je comfort zone gehaald te worden. Je moet er een beetje van houden af en toe een steen de heuvel op te duwen. Wij zoeken echte ‘self-starters’, je wordt als starter bij TNO uitgedaagd niet op mij, als voorzitter van de Raad van Bestuur, te gaan zitten wachten maar initiatief te tonen. En leiderschap bezitten om mensen daarin mee te nemen. Maar: we blijven een innovatie-organisatie. Kennis is onze core business, daarin schuilt onze meerwaarde, en dat vereist dat we de beste mensen in huis hebben.”