Weg met je master

Editie: Maart 2014 | Tekst: | Fotografie: IStock

Met een master in het buitenland verbreed je niet alleen je kennis, maar ook je horizon. Al valt er nogal wat te regelen, voor je kunt vertrekken. Memory Magazine zocht uit waar je allemaal aan moet denken.

Mogelijke studiebeurzen

Erasmus+ beurs VSBfonds beurs Cultureel Verdragbeurs

Voor meer info: wilweg.nl

Verbreed je kennis en horizon

Wanneer je na je bachelor nog met een buitenlandwens loopt, is dit het moment om daar iets mee te doen: je bent jong, hebt de tijd én vrijheid. Een internationale master is niet alleen een sprong in het diepe en een mooie ervaring; het is een unique selling point op je cv. Waar je naartoe gaat, hangt natuurlijk af van je eigen voorkeuren en (studie­)achtergrond. De meeste Nederlandse studenten die een volledige studie in het buitenland doen, zijn volgens cijfers van Nuffic vooral te vinden in Engeland, België, de Verenigde Staten en Duitsland.

Toegevoegde waarde

Werkgevers hechten erg aan studenten die in het buitenland gestudeerd hebben, zo stelt een onderzoek van Maastricht University in opdracht van de Europese Commissie. Een master is natuurlijk al een toegevoegde waarde, maar behaal je hem in het buitenland dan heb je net dat beetje meer. Werkgevers vinden het een teken van zelfstandigheid en openheid voor nieuwe ervaringen. Buitenlandervaring kan voor werkgevers net het extra zetje zijn iemand aan te nemen, wanneer ervaring en achtergrond van sollicitanten gelijkwaardig zijn. Studie-ervaring in het buitenland zou een kenmerk zijn van goede internationale oriëntatie en talenkennis.

‘Studie in het buitenland is teken van zelfstandigheid en openheid’

Stufi meenemen

Hoewel een buitenlandse master waardevol is, hangt er ook een prijskaartje aan. In sommige landen is studeren goedkoper omdat je daar minder collegegeld betaalt of de levenskosten lager zijn, in andere landen zijn die kosten juist hoger. Er zijn verschillende manieren om hulp te krijgen met de financiering van een buitenlandse master. In Nederland krijg je na vier jaar studiefinanciering voor je bachelor, nog twaalf maanden studiefinanciering voor een tweejarige master. Wanneer je een master in het buitenland doet, kan je in veel gevallen je stufi meenemen. Daarvoor gelden verschillende eisen, die betrekking hebben op hoe lang je in Nederland verbleef voor aanvang van je buitenlandse studie en de kwaliteit van het onderwijs in het land waar je naar toe gaat. 

‘Begin minimaal een jaar van tevoren met plannen.’

Studiebeurs aanvragen

Voor studenten die naar het buitenland willen, zijn verschillende studiebeurzen beschikbaar. Het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het hoger onderwijs, geeft uitleg over alle buitenlandmogelijkheden. Volgens hen zijn de populairste en bekendste studiebeurzen zijn de Erasmus+ beurs, VSBfonds beurs en de Cultureel verdragsbeurs. Welke studiebeurs voor jou beschikbaar is, is voor iedereen anders; het ligt maar net aan wat je wilt studeren en waar je naartoe wilt. Volgens het Nuffic verschillen de procedures voor een studiebeursaanvraag, daarom is het belangrijk je goed in te lezen. Op tijd beginnen is een must: Nuffic raadt aan liefst een jaar van tevoren te beginnen. De grootste valkuil voor het aanvragen is namelijk te laat beginnen met de aanvraag en zo je deadlines mislopen. Een studiebeurs kan jouw buitenlanddroom financieel stukken dichterbij brengen. De bedragen verschillen van maandelijkse toelagen van enkele tientjes tot beurzen van tienduizend euro voor twee jaar. Maar bedenk wel: pas wanneer je toegelaten wordt bij de studie waarvoor je de beurs aanvroeg, is de beurs ook echt voor jou. 

‘Houd de deadlines in de gaten en begin ruim op tijd’

Selectieprocedures

Aanmeldingsprocedures voor masters verschillen per studie, universiteit en land. Aan de meeste masters gaat een behoorlijke aanmelding­en selectieprocedure vooraf. Voor de toekomstige ‘international students’ gelden vaak extra eisen, in de vorm van extra formulieren of documenten. Doe dus goede research op de site van de universiteit en ben op de hoogte van de eisen. De meeste universiteiten verlangen officiële kopieën van diploma’s en cijferlijsten (transcript of records) en vertalingen hiervan. Daarnaast kan er om aanvullende documenten gevraagd worden, zoals een motivatiebrief, taalcertificaat, cv, of referenties. Ook voor toegang tot het land gelden verschillende procedures: als inwoner van de Europese Unie heb je geen visum nodig om te studeren binnen de EU, voor andere Europese landen is het redelijk makkelijk een visum te krijgen. Een studievisum krijgen buiten Europa kan lastig zijn. Er komt veel papierwerk bij kijken, soms duurt zo’n proces weken, maar vaak ook maanden of zelfs een jaar. Belangrijk is in ieder geval dat je weet wat je nodig hebt, de deadlines in de gaten houdt en ruim op tijd begint met het verzamelen van je documenten.

‘Van Europese studenten loopt 10% stage in het buitenland’

Stage in het buitenland

Om internationale werkervaring op te doen, is een stage in het buitenland een goede mogelijkheid. Volgens onderzoek van de Europese Commissie uit november 2013 heeft veertien procent van de Nederlandse studenten een stage in het buitenland gedaan. Gemiddeld loopt één op de tien studenten in Europa een internationale stage, die meestal drie maanden duurt. Het effect van een stage over de grens is volgens acht van de tien internationale studenten dat zij hun vreemdentalenkennis verbeterden. Aan het eind van hun stage krijgt één op de vijf Europeanen met een buitenlandse stage het aanbod langer te blijven. Stage lopen in het buitenland kan bij lokale buitenlands bedrijven of grote multinationals, maar ook in ontwikkelingslanden. Het vinden van een geschikte stageplek kan wat tijd kosten. Je kan zelf op zoek gaan, maar soms heeft je onderwijsinstelling plekken beschikbaar. Ook zijn er stagebemiddelingsbureaus waar je een beroep op kan doen, zij helpen je bij het hele proces van het vinden van een stage. Pas daarbij wel op extra kosten, maar ook op ‘te mooi om waar te zijn’-stages. Ook hier geldt: inwoners van de Europese Unie hebben binnen de EU geen visum nodig om te werken of stage te lopen, daarbuiten wel. Kijk goed na of de stage aan de voorwaarden van je studie voldoet, zorg voor een ondertekende stageovereenkomst en leg je stagevergoeding vast. Dat voorkomt vervelende verrassingen of teleurstellingen. Ook voor stages in het buitenland zijn studiebeurzen beschikbaar. Op wilweg.nl vind je meer over stages in het buitenland.

De beste universiteiten wereldwijd:

  1. California Institute of Technology (Caltech), Verenigde Staten
  2. University of Oxford, Engeland
  3. Harvard University, Verenigde Staten
  4. Stanford University, Verenigde Staten
  5. Massachusetts Institute of Technology (MIT), Verenigde Staten