Sociaal leenstelsel

Editie: Januari-Februari 2014 | Tekst: | Fotografie: IStock

Een sociaal leenstelsel, versobering van het OV-recht en de aanvullende beurs: plannen voor bezuinigingen op hoger onderwijs liggen er genoeg. Ook voor (toekomstige) masterstudenten. Maar wat er precies gaat veranderen en wanneer is onduidelijk. Sterker nog, alle wetsvoorstellen zijn en blijven voorlopig precies dat: voorstellen. Op zoek naar houvast in de wereld van stufi, beurzen en collegegelden, zocht Memory Magazine uit welke voorstellen er nu liggen voor master studies.

Jorien Janssen

Jorien Janssen
  • Studie: Master Social and Cultural Anthropology
  • Opleidingsinstituut: VU Amsterdam
  • Functie: Voorzitter
  • Werkgever: Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
  • Website: www.lsvb.nl

OV-kaart voor masterstudenten

Je hebt recht op een OV-studentenkaart gedurende de periode dat je prestatiebeurs ontvangt plus één jaar. De OV-jaarkaart blijft in zijn huidige vorm bestaan tot in elk geval 2017, daarna komt er een versoberd ‘alternatief’ volgens het regeerakkoord.

www.iso.nl

Master of Vague Information

Allereerst is er de geliefde basisbeurs. Nu krijgen uitwonende studenten nog 272 euro per maand en na het behalen van het diploma wordt deze beurs omgezet in een gift (thuiswonende studenten krijgen 98 euro per maand). Als het aan het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ligt, komt deze beurs te vervallen en wordt dat omgezet in een lening, voor zowel bachelor- als masterstudenten. Invoering van deze plannen voor de masterfase stond gepland voor 2014, maar is inmiddels uitgesteld tot september 2015. In de komende maanden komt Minister Bussemaker van OCW met nieuwe (concretere) plannen komen over de invoering van het sociale leenstelsel. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) benadrukt dat het hierbij gaat om plannen, waarbij het nog maar de vraag is of die door de Tweede en Eerste Kamer komen. Het is dus, simpel gezegd, afwachten wat er gaat gebeuren met het sociale leenstelsel zoals dat in het regeerakkoord vermeld staat.

‘Uitstel van de plannen is goed, maar de onduidelijkheid is lastig’

Voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Jorien Janssen herkent de onduidelijkheid: “Dat de plannen voor het sociaal leenstelsel zijn uitgesteld is goed, maar die onduidelijkheid is lastig. Studieplanning wordt zo voor veel studenten extra moeilijk. Dat is kwalijk, daarom hebben we al vaker aangegeven: communiceer hier goed over.” Niet alleen de basisbeurs staat onder druk. Hoewel de aanvullende beurs blijft bestaan, worden de regels daarvoor waarschijnlijk aangescherpt. Het collegegeldkrediet blijft in zijn huidige vorm bestaan. Janssen van de LSVb zegt over de plannen: “Studeren is niet gratis, ouders leveren een bijdrage en als student moet je een baantje zoeken of lenen. Maar de studie komt op de eerste plek, je kan niet vier dagen achter de kassa zitten bij de Albert Heijn en één dag studeren voor je tentamen. Nu is de studieschuld gemiddeld 15.000 euro, dat zou met het nieuwe stelsel 30.000 euro worden: een enorm bedrag.” Maar wat als je nu voor de keuze staat: doe ik wel of geen master? Janssen van LSVb: “Het is natuurlijk niet zo dat ik mensen nu aanraad geen master te gaan doen, want een master is hartstikke belangrijk. Veel keus heb je ook niet: alleen een bachelor is vaak niet voldoende. Ik zou studenten aanraden het nieuws goed te volgen over dit onderwerp en desondanks toch keuzes te maken.”

Belangrijke data

  • 1 januari 2014: Wettelijk collegegeld bij gelijktijdig volgen van twee studies
  • Voorjaar 2014: Meer details over invoering sociaal leenstelsel
  • Studiejaar 2015-2016: Voorlopig geplande invoering sociaal leenstelsel bachelor en master
  • 1 januari 2017: Invoering ‘alternatief vervoersarrangement’