Nederland transportland

Editie: Januari-Februari 2013 | Tekst: | Fotografie: iStock

De sector transport en logistiek is belangrijk voor onze economie met meer dan 600.000 mensen die hier werken en een omzet van zo’n 40 miljard euro. Hoe gaat deze bedrijfstak zich de komende jaren ontwikkelen, wat zijn de toekomstige innovaties en hoe zit het met de kansen op een leuke carrière? Een profiel van een dynamische sector.

Walther Ploos van Amstel

Walther Ploos van Amstel
  • Functie: Docent Logistiek en SCM
  • Werkgever: VU Amsterdam
  • Citaat: 'Ondernemers moeten zélf innoveren om te zorgen dat Nederland een transportland blijft'

'Mobiliteit en vervoer is interessant'

Dennis Jongen is tweedejaars Mobiliteit aan de NHTV in Breda en won onlangs de 'Spoorprijs 2012'. Hij kreeg deze prijs voor zijn idee om actueel reisadvies aan te bieden via de kaartautomaten van de NS. Wat vindt hij zo leuk aan zijn studie? "Mobiliteit en vervoer is zo interessant omdat je aan iets werkt waar iedereen mee te maken heeft. Het verandert constant en je krijgt er al mee te maken zodra je de deur uitstapt. Hieraan bijdragen raakt iedereen en dat is bijzonder en uitdagend."

Carrière in een innovatieve sector

In de sector transport en logistiek draait het om het vervoer van mensen en goederen. In de lucht, over de weg, over water en via het spoor. Transport is belangrijk, zonder een goede logistiek is groei van sectoren als bouw, tuinbouw, food en chemie niet mogelijk. Volgens Walther Ploos van Amstel, docent Logistiek en SCM aan de VU in Amsterdam dankt de ‘Gateway Holland’ zijn positie aan de gunstige ligging aan zee tussen welvarende Noordwest-Europese landen, goede logistieke voorzieningen en  achterlandverbindingen, een gezond ondernemersklimaat en een pro-actieve overheid. “Die factoren bepalen het succes van de  zeehavens, Schiphol, greenports en ICT-hubs zoals het internetknooppunt in Amsterdam.”

‘Nederland moet een slim ketenregieland worden’

Wel is de Gateway Holland volgens de docent in gevaar doordat bijvoorbeeld de mondiale supply chains (luchten zeehavens en achterlandverbinden/- terminals) veranderen. Ploos van Amstel: “Multinationals denken vanuit mondiale supply chains: het gaat niet langer om een haven naar  keuze, maar een supply chain naar keuze. De ene haven kan voor een ander worden ingewisseld.” Om er voor te zorgen dat Nederland een transportland blijft, hoeft de overheid de sector geen boost te geven, geeft Ploos van Amstel aan. “Ondernemers moeten zélf innoveren. De overheid kan hieraan wel bijdragen door bijvoorbeeld kennisontwikkeling en onderzoek te stimuleren, samenwerking tot mainports te bevorderen zodat er goede achterlandverbindingen zijn en intelligente  transportsystemen op te zetten, zodat mobiliteit bijvoorbeeld veiliger en efficiënter wordt zonder de infrastructuur te veranderen. Waar nodig kan de overheid ook het verkeersmanagement regelen en aanvullende infrastructuur aanleggen.”

‘Ondernemers moeten zélf innoveren’

Volgens Ploos van Amstel moet Nederland van een ‘dom’ distributieland een ‘slim’ ketenregieland worden. “We moeten met  elkaar, samen in de logistieke keten, meer waarde gaan toevoegen aan de goederenstromen die via onze mainports door  Nederland stromen, duurzamer omgaan met schaarse grondsto en, een beperkte infrastructuur en een krappere arbeidsmarkt. En  at in een sterk turbulente wereldmarkt.” Volgens de docent logistiek beseffen bedrijven inmiddels dat het beter is om slim samen te werken met bijvoorbeeld toeleveranciers, logistieke dienstverleners en overheden, in plaats van zich te concentreren op  het verbeteren van de eigen operaties. Dat bepaalt uiteindelijk of iets een succes wordt of faalt.

Baan in de logistiek

Maar hoe zit het nu met een carrière in deze sector? “Carrièremogelijkheden vind je bijvoorbeeld in de ketenregie en cross chain  control centers”, vertelt Walther Ploos van Amstel. “Deze laatste is een logistieke verkeerstoren waarvandaan meerdere logistieke  ketens gezamenlijk gecoördineerd en geregisseerd worden, bijvoorbeeld voor Unilever, Sara Lee, Heinz, Jumbo Supermarkten en HP. Zo’n center moet beschikken over de modernste technologie, geavanceerde softwareconcepten en logistieke professionals.”

‘De komende acht jaar gaat 1 op de 4 medewerkers met pensioen’

Daarnaast gaat in de distributie en transport de komende acht jaar 1 op de 4 medewerkers met pensioen en is er nauwelijks instroom van nieuw personeel. Intussen neemt het werk toe door opkomst van zogenaamde convenience winkels, met snelle verslogistieke stromen, de groei in webwinkels en hun retourstromen. Verdere globalisering leidt tot nog meer zendingen en containers. In 2020 moet tenminste hetzelfde werk als in 2010 in transport en magazijnen met een kwart minder medewerkers worden gedaan. Dit vraagt om grote innovatie en productiviteitsverbeteringen in transport en distributie in de komende 10 jaar.

De logistieke sector zal snel moeten veranderen. Ploos van Amstel: “Ik denk dat er twee soorten spelers overblijven: operationele  excellente, grootschalige Europese aanbieders van weg, rail en binnenvaarttransport en distributiecentra. Mogelijk worden  Mercedes Benz en DAF straks zelf de grootste aanbieders van transportcapaciteit. Daarnaast de spinnen in het web, de  ketenregisseurs, die op elkaar aansluiten met planningsconcepten en ICT die de transport- en opslagbedrijven aansturen.”

Een baan als logistiek manager? Dit is het profiel:

  • Een logistiek manager is veelal een veertiger in loondienst, die graag wil doorgroeien in het huidige bedrijf.
  • Hij heeft over het algemeen een hbo-diploma.
  • Hij is ambitieus.
  • Werkt 40-50 uur per week.
  • Is een 'family man'; getrouwd, kinderen, rijdt in een Volkswagen en belt zakelijk met een Nokia. Favoriete gadget is de iPad.
  • Hij waardeert kennis van processen en het behalen van concrete doelstellingen.
  • Bron: enquete onder 385 logistiek professionals, Logistiek Magazine, september 2012.