Werken bij de Clinic

Editie: November-December 2014 | Tekst: | Fotografie: IStock

In de bibliotheek van advocatenkantoor SOLV maak ik kennis met de mensen achter de Clinic. Een rechtswinkel op het gebied van Technologie, Media en Communicatie die geheel door studenten gerund wordt. Het klinkt als een ideale carrièreboost: met een keuzevak binnen je master praktijkervaring opdoen en daarbij begeleiding en praktische tips krijgen van advocaten van niche- tot Zuidas kantoren.

Ook interesse om bij de Clinic te werken?

Aanmelden voor de Clinic kan via de website. Gevraagd wordt om je cv, motivatie en cijferlijst en op basis daarvan kan je uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. De Clinic heeft jaarlijks twee instroommomenten (september en februari) en staat ook open voor masterstudenten van buiten de UvA of die een andere master volgend dan de master informatierecht, maar wel affiniteit hebben met het onderwerp. Gemiddeld ben je 8 uur per week kwijt aan de Clinic.

Studiepunten & werkervaring als beloning

Voor de oprichting van de Clinic moeten we zes jaar terug in de tijd naar 2008. “Een rechtswinkel waar eerste lijnsrechtshulp geboden wordt op het gebied van Technologie, Media en Communicatie (TMC) bestond toen nog niet”, vertelt Clinic coördinator Veronic Sijstermans. Voor mensen met vragen over zaken als privacy en portretrecht kon het juridisch loket geen uitkomst bieden, waardoor Christiaan Alberdingk Thijm uit maatschappelijk oogpunt besloot de Clinic op te richten. Veronic: “De Clinic is in feite een website, gerund door rechtenstudenten. Op deze site kun je een rechtsvraag die betrekking heeft op TMC indienen en binnen twee weken ontvang je telefonisch en geheel kosteloos juridisch advies.” Dit advies wordt geformuleerd door Clinic’ers, een groep rechtenstudenten die zich in de masterfase van hun studie bevinden. Tot voor kort sloten studenten zich op vrijwillige basis aan bij de Clinic, maar sinds vorig jaar is de Clinic een door de UvA aangeboden praktijkvak, dat als keuzevak binnen het curriculum van de master Informatierecht gekozen kan worden en waar studiepunten mee te verdienen zijn. Dirk Henderickx is sinds september dit jaar actief bij de Clinic. Dirk: “De mogelijkheid om tijdens je studie zulke praktijkervaring op te kunnen doen wilde ik niet aan me voorbij laten gaan. Tijdens mijn bachelorstudie werkte ik ook in een rechtswinkel en daar kwam ik er als snel achter dat je in de praktijk zoveel meer leert en andere dingen leert dan tijdens colleges. Ik was daardoor ook veel gemotiveerder om mijn boeken in te duiken.” Vakinhoudelijke begeleiding krijgen de studenten van verschillende advocatenkantoren. “Zo gaan we wekelijks op bezoek bij telkens een ander advocatenkantoor en daar bespreken we met advocaten van dat kantoor in informele setting de binnengekomen casussen en de door ons geformuleerde adviezen.” Ook voor Charlotte van Triest, die vorig jaar deelnam aan de Clinic, waren de lunches met advocaten heel waardevol. “Je ontdekt dat het advies niet alleen draait om juridische regelgeving, maar dat daar ook een deel strategie bij komt kijken.”

Start-up begeleiding

Naast de eerstelijns rechtshulp begeleiden de clinic’ers sinds vorig jaar ook een aantal start-ups. Ook hierin krijgen de studenten begeleiding van advocaten van acht aangesloten kantoren.“Hiervoor gaan we op zoek naar potentieel succesvolle start-ups met een interessant juridisch vraagstuk”, legt Veronic uit. “Deze start-ups worden vervolgens een jaar begeleid door de studenten.” Dat inkijkje in de wereld van de start-ups vond Charlotte tijdens haar periode bij de Clinic geweldig. “Ik ben zelf betrokken geweest bij een start-up die een internet platform had gebouwd om zo via open source hardware te ontwikkelen”, vertelt Charlotte. “Door in gesprek te gaan met de oprichters kom je er dan achter wat de juridische knelpunten zijn of kunnen zijn. Soms zijn ze zich daar niet eens van bewust.” Dat was ook het geval bij Charlotte. “Wij voorzagen een mogelijk probleem voor de toekomst met de merkregistratie en hebben daarom geadviseerd om onder een andere naam verder te gaan. Daar hebben ze uiteindelijk ook gehoor aan gegeven. Dat maakt het leuk. Het is geen casus, maar je werkt voor echte mensen met echte bedrijven. Je leert zo het recht toepassen op concrete situaties.” “Wat je ook zult merken is dat een praktisch probleem ook een juridisch vraagstuk in zich kan hebben”, vult Veronic aan, “Dat is de meerwaarde die de studenten aan de start-ups kunnen geven.”