Starter bij Pels Rijcken

Editie: November-December 2015 | Tekst:

Na enig twijfelen, koos Rikkert Pilaar na zijn master tóch voor de advocatuur. Zijn eerste kennismaking met Pels Rijcken was tijdens een diner op het congres van Jurist en Werk. Hoe belangrijk een eerste indruk is, blijkt maar weer, want Rikkert is inmiddels alweer 9 maanden met veel plezier werkzaam als advocaat stagiaire bij het Haagse advocaten en notarissenkantoor.

Rikkert Pilaar

Rikkert Pilaar
  • Leeftijd: 27 jaar
  • Studie: Rechten aan de Universiteit van Leiden, master ondernemingsrecht
  • Functie: Advocaat stagiaire sectie Bouw & aanbestedingsrecht

‘De komende jaren wil ik me flink door ontwikkelen’

Hoe kwam je bij Pels Rijcken terecht?
“Lange tijd wist ik niet zeker of ik de advocatuur in wilde, maar tijdens mijn master groeide die interesse. Na enkele stages wist ik het zeker. Tijdens het congres ‘Jurist en Werk’, waar voornamelijk Leidse studenten aan deelnemen, zat ik tijdens het dessert naast mijn huidige collega en sectiegenoot en dat klikte heel goed. Op basis daarvan ben ik naar een kennismakingslunch geweest en vervolgens heb ik gesolliciteerd. Het was mijn eerste sollicitatie, maar gelukkig bleek de klik wederzijds.”

‘Het was mijn eerste sollicitatie’

Hoe bevalt het?
“Mijn goede gevoel bleek terecht. Op mijn eerste werkdag werd ik samen met 5 andere advocaat stagiaires welkom geheten door het bestuur. Die betrokkenheid is kenmerkend voor Pels Rijcken, net als de gezellige sfeer. Zo mocht ik nog voordat ik officieel was begonnen mee op sectie-uitje en mee naar het personeelsfeest. Alles verloopt bovendien soepel en snel; mijn sollicitatieprocedure duurde bijvoorbeeld maar een week.”

Hoe ziet een gemiddelde dag van jou eruit?
“Die begint met een treinreis van Amsterdam Zuid naar Den Haag CS. Eenmaal op kantoor drinken we eerst koffie en kletsen we even bij met sectiegenoten. Mijn werkzaamheden verschillen per dag. Het eerste half jaar bestond onder andere uit het schrijven van memo’s. Dit is logisch want hoewel ik in mijn master het keuzevak Aanbestedingsrecht heb gevolgd, moet je feeling krijgen met het rechtsgebied en kennis opdoen. Inmiddels schrijf ik mee aan processtukken en heb ik mijn eerste zitting gehad bij de rechtbank. Daarnaast hebben we een aantal belangrijke opleidingsmomenten, zoals een literatuur- en jurisprudentielunch, de wekelijkse stagiairewerkgroep (waarbij we de grote actuele zaken bespreken met de landsadvocaat) en ‘de Verrijcking’; een persoonlijk opleidingsprogramma waarbij verschillende vaardigheden worden ontwikkeld.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
“Eerst de komende 2,5 jaar mijn advocaat stage afronden en vervolgens hoop ik natuurlijk dat ik medewerker kan worden bij Pels Rijcken. Zoals gezegd, ik ben gestart met weinig basiskennis op het gebied van Bouw- en aanbestedingsrecht, dus de komende jaren wil ik me inhoudelijk flink ontwikkelen. Het begint met elke dag met plezier naar je werk gaan, dan komt de rest vanzelf…”