Hoe besloten is de rechtspraak in Nederland?

Editie: November-December 2013 | Tekst: | Fotografie: IStock

Studenten kregen onlangs de kans om in de vorm van een stage zelf de wereld van de rechtspraak te betreden en te ontdekken hoe (niet-) transparant de rechtbank nou daadwerkelijk is. Memory Magazine sprak met rechtenstudente Marloes die een week mocht meelopen op de rechtbank Noord-Nederland.

Marloes Bulthuis

Marloes Bulthuis
  • Leeftijd: 20 jaar
  • Studie: Nederlands Recht, Notarieel Recht en Psychologie
  • Opleidingsinstituut: Rijksuniversiteit Groningen

Hoe keek jij vooraf aan tegen de Nederlandse rechtspraak?

“Vooraf was ik behoorlijk kritisch en cynisch. Ik zag de rechtbank als een besloten wereld waar via de media wel het een en ander naar buiten komt maar waarvan je je kunt afvragen hoe betrouwbaar dat is. Het lage vertrouwen in de rechtspraak zag ik als direct gevolg daarvan. Ik hoopte met deze stage een bijdrage te leveren aan het transparanter maken van de rechtbank, waardoor burgers beter geïnformeerd worden en het vertrouwen in de rechtspraak toeneemt. Natuurlijk was ik ook benieuwd of mijn visie wel juist was of dat ik zelf bevooroordeeld was.”

Wat is je van de stage vooral bijgebleven?

“Meteen de eerste dag hebben we gesproken met rechter Tangenberg, tevens lid van het gerechtsbestuur over zijn visie en ideeën. Hij voorstond meer transparantie en was ook bezig binnen de rechtbank enkele maatregelen door te voeren. Dus al snel was ons duidelijk dat meer transparantie ook de intentie van de rechtbank is. Ook werd ons duidelijk dat er al veel werd ondernomen. Zo is er het Project Motiveringsverbetering in Strafvonnissen (PROMIS) waarin een rechter duidelijk inzicht geeft in zijn denkproces bij de totstandkoming van zijn besluit. We spraken met een Twitterende kantonrechter die via social media de burger wil informeren over zaken die hij behandelt. Ook woonden we verschillende rechtszaken bij waarin we zagen dat rechters heel duidelijk aan verdachten uitleg gaven over de procedure en de uitspraak.”

Hoe luidde jullie advies?

“We waren behoorlijk positief bij het zien wat er vanuit de rechtbank allemaal geïnitieerd wordt om de burgers duidelijker te informeren, maar nog niet altijd komt het juist uit de verf. Wij vinden dan ook dat de rechtspraak uitspraken moet duiden voor een groter publiek door mee te gaan met de tendens en meer gebruik te maken van social media. Ook om bijvoorbeeld fouten die in de media terecht zijn gekomen recht te zetten. Het heeft tijd nodig om dit te bereiken, maar de intentie is er om wat met onze adviezen te doen.”

Zou je later zelf willen werken bij werken bij de Rechtspraak?

“Ik vond de bejegening jegens werknemers erg netjes. Ook de sfeer heb ik als heel prettig ervaren. Er was geen sprake van hiërarchie, iedereen was gelijk ongeacht je functie. Dus voor mij was deze stage zeker een bevestiging dat ik graag bij de Rechtspraak zou willen werken.”