Wij willen werkgeluk!

Editie: Juni 2015 | Tekst:

Geluk op de werkplek wordt niet gemeten in euro's, maar in een gevoel van autonomie, goed aangestuurde teams en een gevoel van voldoening en respect. Zo blijkt uit de Nederlandse Geluk en Werk Index. Dat managen van geluk kan bijdragen aan zakelijke successen, is wat ze zich bij ICT-dienstverlener Incentro al langer realiseren. ‘Het is onze taak als werkgever om een sfeer te creëren en mogelijkheden te bieden waarin mensen dat geluk kunnen vinden.’

“Wij geloven dat als iemand gelukkig is en als hij lekker in zijn vel zit, dat dan de kans groter is dat hij gaat excelleren”, vertelt Paul Baan, directeur van Incentro. “Simpelweg iemand gelukkig maken, dat kan niet. Dat is net als in de liefde: je kan je partner niet gelukkig maken. Dat moet uit die persoon zelf komen. Maar daarentegen kun je wel een hele set aan omstandigheden creëren, waardoor die persoon zich prettig voelt en waarin hij zich kan ontwikkelen. Wij geloven dat wij, als werkgever, die taak op ons moeten nemen. Daardoor kan een consultant extra succesvol worden en dat is weer goed voor ons bedrijf.”

Vertrouwen
Baan gelooft dat heel veel organisaties werkgeluk nastreven, maar in essentie niet altijd ‘de juiste afslag nemen’. Het geheim zit volgens Baan in het geven van vertrouwen. “Heel veel organisaties zeggen wel dat ze hun mensen willen laten groeien en bloeien, maar geven ze vervolgens niet het volledige vertrouwen om daadwerkelijk optimaal te kunnen presteren.

I love my job

‘Als je vertrouwen geeft, dan krijg je verantwoordelijkheid terug.’

Denk maar alleen al aan ongelijkheid in kennis. Dat een consultant niet weet wat er in het directieoverleg besproken wordt, is in veel organisaties heel gebruikelijk. En zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen. Ik denk dat veel leidinggevenden geloven dat je hiermee voorkomt dat je wordt bedonderd. Al laat ik me persoonlijk liever een keer bedonderen, dan dat ik op voorhand niemand vertrouw.”

Fouten maken
“Als je vertrouwen geeft, dan krijg je verantwoordelijkheid terug”, is Baans overtuiging. Een van de belangrijkste benefits van het vertrouwen geven aan werknemers is volgens hem het feit dat mensen zelf blijven nadenken. “Dat iemand zelf durft na te denken, betekent ook dat iemand zelf beslissingen durft te nemen. Daar hoort automatisch ook fouten durven maken bij”, meent Baan. “Op LinkedIn krioelt het spreuken van types als Richard Branson: Wil je groeien, dan zul je fouten moeten maken. Maar tegelijkertijd heb je op zoveel plekken nog een cultuur waarin fouten maken bestraft wordt. Dan werkt het niet. Dus mensen moeten fouten mogen maken. En als iemand dan ook zelf inziet dat hij een fout heeft gemaakt en hem vervolgens zelf gaat oplossen, dan bereik je helemaal je leereffect. En ik kan je vertellen: daar wordt iemand heel snel, heel veel beter van.”
In de praktijk
Deze filosofie heeft Incentro doorvertaald naar de praktijk. “Wij hebben voor niets vaste procedures. Er gelden bij ons eigenlijk maar twee simpele regels. Regel 1: Denk na. Regel 2: Zie regel 1”, legt Baan uit. Ook bestaat de organisatie heel bewust niet uit verschillende managementlagen, maar draait alles op volledig zelfsturende vestigingen. Om dit principe te kunnen handhaven, wordt bij de groei van een vestiging, deze opgesplitst in twee autonome vestigingen. “Nog een concrete doorvertaling”, vertelt Baan, “is openheid en transparantie van informatie over wat er in het bedrijf speelt. Alleen dan kan iedereen meedenken. Dus de rapportages die de vestigingen opstellen zijn voor iedereen inzichtelijk. Datzelfde geldt voor de overlegstructuren. We hebben altijd een stoel vrij tijdens de directievergadering. Iedereen die wil, mag aanschuiven en meestemmen.”
Ondernemerschap
Uit cijfers blijkt dat ondernemers vaak gelukkiger zijn dan mensen in loondienst. Ook daar speelt Incentro op in. “Wij simuleren een soort van ondernemerschap. Naast de standaard winstuitkering, hebben we ook de participatiemogelijkheid, waarbij mensen certificaten kunnen kopen in het bedrijf. Dit zijn een soort aandelen op groepsniveau. En voor degene die nog verder willen gaan, die echt willen ondernemen hebben we nu de mogelijkheid om een aparte vestiging op te zetten. Dan kun je helemaal al je passie en talent kwijt en ga je echt je eigen ding doen. Zo zijn bijvoorbeeld ook de vestigingen in Spanje en Turkije begonnen. Die jongens leven nu hun droom en dat is als je het mij vraagt het ultieme werkgeluk.”

Wat doet Incentro?
Incentro is een ICT-dienstverlener gespecialiseerd is in online dienstverlening, enterprise solutions en business intelligence. Incentro helpt organisaties informatie beter te laten renderen. Hiervoor draagt het bedrijf creatieve, vernieuwende maar vooral relevante oplossingen aan. Binnen Incentro staan specialisme, ambitie en geluk centraal. De ruim 200 specialisten van Incentro (Incentronauten) hebben een sterke passie voor wat ze doen. Incentro is niet voor niets al vier keer op rij de ‘Great Place to Work’. Incentro werkt in Nederland voor de top 200 organisaties. Incentro heeft vestigingen in Nederland, Spanje en Turkije.

Vijf factoren van werkgeluk

  1. Mensen helpen hun beste eigenschappen te benutten
  2. Het creëren van voldoende uitdaging
  3. Het gevoel hebben zinvol werk te doen
  4. Het onderhouden van goede onderlinge relaties
  5. Eerlijke behandeling