Zorgdenktank: wie doet er mee?!

Editie: Januari-Februari 2015 | Tekst: | Fotografie: Martien Versteegh

De ontwikkelingen binnen de farmacie gaan mensen van alle leeftijden aan. Iedereen wil tenslotte goede zorg ontvangen als dat nodig is. Daarom moeten niet alleen de zorgprofessionals met jaren ervaring over dergelijke vraagstukken nadenken, maar juist ook de nieuwkomers!

Emily Kraaijenbrink

Emily Kraaijenbrink
  • Functie: Beleidsmedewerker Public & International Affairs
  • Werkgever: Nefarma

Emily Kraaijenbrink wil met leeftijdsgenoten dolgraag iets in beweging brengen binnen de zorg. Momenteel is ze werkzaam als beleidsmedewerker Public & International Affairs bij Nefarma. Nefarma is een brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven die zich richten op onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Daar krijgt ze gelukkig alle mogelijkheid om haar ideeën in de praktijk te brengen. Het viel haar bijvoorbeeld op dat voornamelijk senior collega’s vergaderingen met stakeholders bijwoonden. Dat bracht haar op het idee voor Jong Nefarma en twee jaar geleden kreeg ze hier groen licht voor. Met dit platform zorgt ze dat niet alleen de routiniers aan het woord komen binnen haar branche. Er worden namelijk ook werkgroepen (aanvullend op de bestaande werkgroepen van Nefarma) samengesteld waarbij jonge vertegenwoordigers van zorgbedrijven hun frisse blik op zorgvraagstukken kunnen werpen.

‘Jonge vertegenwoordigers kunnen de oplossingen direct bij hun eigen organisatie in de praktijk brengen’

Frisse blik

Doelstellingen van Jong Nefarma zijn het bevorderen van onderlinge contacten, uitwisselen van ideeën, inspiratie opdoen en aansluiting vinden bij jongerenorganisaties van andere zorgpartijen. Inmiddels heeft Jong Nefarma diverse initiatieven opgezet met een duidelijk resultaat: “Wat me opvalt is dat jongeren naar mijn idee veel makkelijker ‘door muren kijken’ dan hun collega’s die er al wat langer zitten”,vertelt Emily gedreven. “Ze hebben een frisse blik op bestaande en nieuwe initiatieven en lossen door samenwerking probleemstukken op. Een voorbeeld daarvan is therapietrouw. Dit is de mate waarin de patiënt zijn of haar behandeling uitvoert, zoals afgesproken met de behandelaar. Gebrek aan samenwerking en onderling vertrouwen veroorzaakt nog veel van de huidige problemen binnen de zorg. De jongere generatie is daarom van mening dat door samenwerking de patiënt betere zorg krijgt. Natuurlijk blijft ook de ervaring van seniors hard nodig, want zij hebben een schat aan kennis in huis. De zorg in Nederland is nu al goed en wij zijn zeker niet van plan het wiel opnieuw uit te vinden. Toch kan het zeker geen kwaad om de bestaande kennis aan te vullen met de visie van jongere zorgprofessionals.”

Value based healthcare

Tijdens het ZorgSamenEvent van Jong Nefarma kwamen jonge zorgprofessionals in november voor het tweede jaar op rij bij elkaar. Emily: “Het centrale thema van deze tweede editie was ‘value based healthcare’. Met andere woorden: hoe kunnen we de gezondheidszorg verder helpen door de kwaliteit ervan te verbeteren in plaats van te focussen op kostenbesparing? Voor de nodige inspiratie hadden we een spreker uitgenodigd die zijn licht liet schijnen op dit onderwerp. Daarna mochten de aanwezigen zelf aan de slag in speeddates. We hebben mensen bij elkaar gezet van diverse zorgpartijen met uiteenlopende functies en dat leverde opvallende en waardevolle discussies op. Uiteindelijk bleken de zorgprofessionals erg eensgezind over de ideale oplossingen. Zo was iedereen het er bijvoorbeeld over eens dat patiënten altijd moeten kunnen meepraten over de zorg die ze krijgen. Om te voorkomen dat gesprekken tussen arts en patiënt onbedoeld tot onrust leiden, is het wel belangrijk dat zorgverleners goed nadenken over hoe de informatie wordt overgebracht. Alle ideeën hebben we tot slot naast elkaar gezet.” Aan het eind van het evenement kwamen Emily en haar collega’s tot de conclusie dat de samenwerking die dag zo nuttig was, dat ze aan het eind van het evenement besloten een Zorgdenktank op te richten, speciaal voor jonge zorgprofessionals. Binnenkort zal de eerste bijeenkomst voor deze denktank worden georganiseerd. De jonge vertegenwoordigers kunnen de bedachte oplossingen direct bij hun eigen organisatie in de praktijk brengen.

Uitgestippelde studie

De betrokkenheid van Emily bij het oplossen van vraagstukken binnen de zorg komt niet uit de lucht vallen. Zolang ze zich kan herinneren is ze al geïnteresseerd in de actualiteit rondom politiek en maatschappelijke belangen. “In eerste instantie ben ik een vrij multidisciplinaire studie gaan doen waarin deze thema’s aan bod kwamen, namelijk de bachelor Gezondheidswetenschappen in Amsterdam. Daarna wilde ik me toch meer specificeren en besloot ik de master Health Economics Policy and Law in Rotterdam te gaan volgen. Uiteindelijk kwam mijn affiniteit met de actualiteit en de inhoudelijke kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie mooi samen in mijn huidige functie bij Nefarma.”

Geïnteresseerd om als zorgprofessional mee te praten met Jong Nefarma?