Jong Nefarma: een platform voor jonge werknemers in de geneesmiddelensector

Editie: Februari-Maart 2016 | Tekst: | Fotografie: IStock

Jong Nefarma is een platform met daarin jonge werknemers vanuit de geneesmiddelbedrijven. De doelgroep: starters binnen de geneesmiddelensector. Jong Nefarma biedt hen allerlei mogelijkheden voor het opbouwen van een netwerk binnen de sector. Memory Magazine sprak Emily Kraaijenbrink van Jong Nefarma over de organisatie en visie op de groeiende markt voor starters in de geneesmiddelensector.

Benieuwd naar de activiteiten van Jong Nefarma?

Zie www.nefarma.nl voor meer informatie of volg het platform op Twitter via @JongNefarma

Het platform

Bij Jong Nefarma zien ze dat de belangstelling in het platform groeit en dat steeds meer jongeren erg enthousiast deelnemen. Emily: “Jong Nefarma spreekt erg aan door de mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen met jongeren van andere bedrijven, actief mee te denken over brede zorgthema’s, de mogelijkheid zelf thema’s oppakken die in onze ogen nog onderbelicht blijven. Jongeren zijn erg gedreven om zelf een steentje bij te dragen aan de positie van de geneesmiddelsector in het veranderende zorgveld en daar biedt Jong Nefarma alle kansen voor. Bovendien kun je Jong Nefarma ook gebruiken om je te profileren binnen je eigen bedrijf door waardevolle kennis van buiten mee naar binnen te nemen. Je bent namens je bedrijf dan ook echt ambassadeur van Jong Nefarma. Het platform biedt dus allerlei mogelijkheden jezelf verder te ontwikkelen, eigen initiatieven te ontplooien en is handig bij het opbouwen van een netwerk binnen en geneesmiddelsector en het bredere zorgveld daaromheen.”

Inspirerende werkomgeving

nefarmaDe markt voor starters in de geneesmiddelensector is aan het toenemen. Bij Jong Nefarma merken ze dat er binnen de bedrijven steeds meer aandacht is voor jong talent en dat er ook steeds meer opleidingstrajecten geïnitieerd worden. Emily: “De geneesmiddelsector is een ontzettend inspirerende werkomgeving met veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en veel doorgroeimogelijkheden. We zien dat er de afgelopen jaren steeds meer aandacht is gekomen voor jong talent binnen de bedrijven. Waar er eerst nog veel waarde werd gehecht aan ervaring, zie je dat aantal vacatures voor jonge starters toeneemt. Ook binnen de bedrijven is steeds meer aandacht voor jong talent, bijvoorbeeld door middel van verschillende opleidingstrajecten.” Toch kan de sector nog wat naamsbekendheid gebruiken volgens Emily: “We merken dat er veel onbekendheid is over werken in de geneesmiddelensector. Dit terwijl alle jongeren die bij de geneesmiddelbedrijven werken het ontzettend naar hun zin hebben en veel voldoening uit hun werk halen. Je levert een essentiële bijdrage aan de samenleving, omdat de impact van geneesmiddelen op de gezondheid van mensen enorm is. Verschillende afdelingen binnen een bedrijf zijn nodig om te zorgen dat patiënten gebruik kunnen maken van nieuwe behandelingen voor ziektes die eerder nog niet konden worden behandeld of met minder bijwerkingen. Daarbij staan veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Het begint bij onderzoek en ontwikkeling, maar daarna volgt een traject waarbij juridische, medische, economische en marketingafdelingen onmisbaar zijn om te zorgen dat patiënten het middel ook daadwerkelijk kunnen gebruiken.”

Jong Nefarma als informatiebron

Jong Nefarma is altijd op zoek naar meer young professionals die de sector kunnen vertegenwoordigen. “Alle geneesmiddelenbedrijven hebben één vertegenwoordiger in Jong Nefarma, maar als Jong Nefarma willen we natuurlijk graag álle jonge mensen binnen de geneesmiddelsector vertegenwoordigen. Dan staan we veel sterker en dat kan alleen door jongeren actief bij activiteiten van Jong Nefarma te betrekken. Onze ‘bazen’ volgen Jong Nefarma op de voet, omdat het een ontzettend waardevolle informatiebron is in het veranderende zorgveld.” In juli van vorig jaar organiseerde Jong Nefarma het eerste interne event, het bleek een groot succes. Emily: “ Er blijkt veel behoefte te bestaan aan onderling contact tussen jongeren van de geneesmiddelbedrijven. Naast het bevorderen van onderling contact, hebben we ons ook ten doel gesteld om een inspirerende werkomgeving te zijn. Daarom hebben we ook verschillende workshops aangeboden. We hebben net ons tweede event achter de rug, een Jong Nefarma-nieuwjaarsbijeenkomst. Dit was wederom een succes waarin jonge medewerkers met elkaar deelden wat voor hen betekent om bij een geneesmiddelmaker te werken. Iedereen loopt natuurlijk wel eens tegen het negatieve imago van de geneesmiddelsector aan, terwijl de werknemers zelf enorm trots zijn om in deze bedrijfstak te mogen werken.”

Netwerken

Uiteindelijk is netwerken in iedere sector of branche belangrijk. Zo ook in de geneesmiddelensector. Emily: “Het is zeer waardevol om contacten binnen en buiten de sector te hebben, want we hebben een gemeenschappelijk doel: een gezondere samenleving. Dat bereiken we alleen door intensief samen te werken.” Het platform zelf is ook constant bezig met het verbreden van hun netwerk: “Als Jong Nefarma hebben we goed contact met andere jongerenpartijen in het zorgveld en we organiseren zelfs met die andere partijen een gezamenlijk ZorgSamenEvent 14 april aanstaande. We realiseren ons ontzettend goed hoe hard wel elkaar nodig hebben als we de zorg nóg beter willen maken.”