Een kijkje in de keuken bij Roche

Editie: Januari-Februari 2013 | Tekst: | Fotografie: iStock

Voor een medicijn daadwerkelijk op de markt komt heeft het al een flinke weg afgelegd. Voor velen is wat er binnen een farmaceutisch bedrijf gebeurt onbekend. Roche Nederland opende daarom voor een dag zijn deuren voor Memory Magazine.

Charlotte Kluit-Smeltink

 • Functie: Marketing Manager Oncologie
 • Werkgever: Roche
 • Quote: 'Normaal als marketeer heb je altijd contact met je eindgebruiker, je kunt je op allerlei manieren direct tot ze richten. Dat kunnen wij niet. We mogen volgens Europese en Nederlandse wetgeving geen reclame maken gericht op de consument, dat maakt je taak extra complex. Het is een extra uitdaging die het werk inhoudelijk interessanter maakt, want je moet creatiever zijn. Daarbij vind ik het persoonlijk ook belangrijk dat jouw werk er echt toe doet. Je kunt iets betekenen voor een individu, dat is heel mooi.'

Robin de Vries

 • Functie: Pharmaco-Economics & Access Manager
 • Werkgever: Roche
 • Quote: 'Farmaco-Economie is een relatief nieuw vakgebied, maar ontzettend in ontwikkeling. Vroeger keek men helemaal niet naar de kosteneffectiviteit, maar sinds 2005 is het verplicht om het een rol te laten spelen in de besluitvorming. Nederland was hierin een van de eerste landen. Het leuke aan deze functie vind ik de combinatie van het wetenschappelijke en het commerciële. Anders dan mensen wel eens denken wordt in de farmaceutische industrie de wetenschap niet uit het oog verloren.'

Michel Onstenk

 • Functie: Field Sales Manager Nephrology, Transplantation & Virology
 • Werkgever: Roche
 • Quote: 'In vergelijking met andere branches houden wij ons veel meer bezig met indirecte verkoop. Wij zijn veel meer bezig met het zoeken van samenwerkingen met een ziekenhuis of individuele arts om zo ons steentje bij te dragen aan het zo hoog mogelijk maken van de kwaliteit van het leven van de patiënt. Wij hebben zelf grote medisch-wetenschappelijke kennis op indicatieniveau en je merkt dan ook dat een arts ons gebruikt om te sparren over een ziektebeeld. Dat is hardstikke leuk. Ook komt het regelmatig voor dat we in ziekenhuizen nascholing geven en nieuwe kennis over nieuwe ontwikkelingen op een bepaald gebied delen.'

Christa Verwey

 • Functie: Manager Medical Information
 • Werkgever: Roche
 • Quote: 'In Nederland mag iedereen contact opnemen met een farmaceutisch bedrijf. Dat maakt het werk extra leuk want je weet niet hoe je dag begint en hoe hij eindigt. Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor alle producten voor artsen, apotheken, maar ook voor patiënten en hun familieleden. Het leuke daarvan is dat je ook echt succesverhalen meekrijgt. Mensen die het geneesmiddel gebruiken en voor wie het effectief is gebleken. Dat is supergaaf.'

Een dag bij Roche

Wie zich verdiept in de geneesmiddelenindustrie ontdekt als snel dat er een tal van mogelijkheden zijn om binnen een farmaceutisch bedrijf aan de slag te gaan. Gemiddeld duurt het traject om van een molecuul een medicijn te ontwikkelen en op de markt te brengen 12 jaar. In die periode gaat het product langs verschillende afdelingen die allemaal bijdragen aan het succesvol introduceren van een product. Elke fase van het traject vraagt om andere kennis, vaardigheden en disciplines. En wie kan je beter  vertellen wat de carrièremogelijkheden binnen een farmaceutisch bedrijf zijn dan de mensen in het bedrijf zelf? Dus op naar Woerden, waar Roche Nederland gevestigd is.

‘Van molecuul tot medicijn duurt 12 jaar’

Roche is een healthcare concern dat zich wereldwijd bezig houdt met het ontwikkelen van geneesmiddelen en diagnostica. In Nederland vindt geen productie plaats. Onder meer het klinisch onderzoek, het registratie- en vergoedingsproces en ook de marketing en sales is wel nationaal geregeld. Je zou kunnen zeggen dat de vanaf het testen van geneesmiddel in de mens alle stadia in Nederland plaatsvinden.

De route naar een geneesmiddel

Wanneer een medicijn de ontwikkel- en testfase in het laboratorium voorbij is komt het bij Roche Nederland terecht op de afdeling Clinical Operations. Hier begint het klinisch onderzoek gecoördineerd door een Clinical Research Associate (CRA). In vier verschillende fases wordt onderzocht wat het effect van het product bij mensen is. Wat zijn de bijwerkingen van het product, in welke dosering dient het middel gebruikt te worden. Het begint met een hele kleine testgroep van een paar mensen in fase I, tot duizenden mensen in fase III. Wanneer het product op de markt is, blijft de CRA het medicijn in fase IV monitoren.

‘Roche brengt veel innovatiee middelen op de markt’

Een geneesmiddel komt op het moment dat het klinisch onderzoek start in de portefeuille terecht van een Medical Manager. Een Medical Manager is gedurende het hele proces dat een geneesmiddel doorgaat betrokken en heeft de expertise van het product en het ziektebeeld, maar heeft ook kennis van de Nederlandse markt en onderhoudt de contacten met de key opinion leaders in de ziekenhuizen. De Medical Manager is in feite het medisch geweten. Hij is betrokken bij het besluit welke studies er nog gedaan moeten worden en in welk ziekenhuis deze goed uitgevoerd kunnen worden, maar houdt ook in de gaten of de marketing  boodschap die wordt uitgedragen correct is. Met trainingen deelt de Medical Manager zijn kennis met collega’s van andere  afdelingen die vanuit Roche bij dit specifieke geneesmiddel betrokken zijn.

‘Het fase IV onderzoek loopt als het geneesmiddel al op de markt is’

Een dag bij Roche

Zodra de klinische studies beginnen wordt ook de afdeling Regulatory A airs betrokken. Zij houden van elk medicijn in ontwikkeling een registratiedossier bij, waarin onder meer alle onderzoeksresultaten worden vastgelegd. Op basis van dit dossier worden studies goedgekeurd door de lokale overheid en later medicijnen geregistreerd bij de Europese registratie autoriteiten. De Pharmaco-Economics en Access Manager stelt alles in het werk om te zorgen dat dit middel beschikbaar wordt voor patiënten. Zo kijkt een Pharmaco- Economics & Access Manager of het geneesmiddel voldoet aan de beleidsregels van de overheid, hij zorgt voor het prijzen van het middel en moet de vergoedingen regelen. Als de financiering of vergoeding niet goed geregeld is, zal het middel vanwege de kosten niet of nauwelijks worden voorgeschreven. Wanneer een product eenmaal op de markt is, worden nieuwe feiten en waarnemingen die uit het fase IV onderzoek volgen bijgehouden in het registratiedossier om zo de veiligheid van de patiënt en kwaliteit van het product te waarborgen. Een van de door de overheid opgelegde regels is dat alle bijwerkingen bijgehouden dienen te worden en hiervoor werkt de afdeling Drug Safety in nauwe samenwerking met de afdeling Medical Information. Op deze laatste afdeling worden alle medisch inhoudelijke vragen over alle Roche producten beantwoord. Deze vragen komen intern vanuit Roche, maar vaker nog zijn het externe vragen van apothekers, artsen of patiënten.

‘Alle bijwerkingen moeten worden bijgehouden’

Idealiter begint  een jaar of twee voor een product op de markt komt de marketing van een geneesmiddel. In het begin behelst dit met name  marktonderzoek, nadenken over hoe een middel gepositioneerd moet worden en hoe de externe communicatie zal gaan verlopen. Pas wanneer de registratie rond is begint de feitelijke marketingcampagne en ontwikkeling van materialen om artsen en andere professionele gebruikers te informeren over het middel. Om een arts een beeld te geven van een product, bezoeken Product Specialisten artsen om hen te informeren over wat het geneesmiddel voor zijn patiënt kan betekenen. De arts besluit uiteindelijk  of hij het medicijn daadwerkelijk zal voorschrijven in overleg met de patiënt.

Carrièrekansen bij Roche

Om bij een farmaceutisch bedrijf aan de slag te gaan is voor veel functies een medische of paramedische achtergrond noodzakelijk. Zeker bij Roche, dat veel geneesmiddelen ontwikkelt voor de oncologie en veel nieuwe innovatieve middelen op de markt brengt, vraagt dat voor bijna alle functies om veel inhoudelijke kennis van de ziektebeelden. Het zijn met name biologen, medisch biologen en apothekers die werken op de medische afdelingen. Veel starters komen bij Roche binnen als CRA, een echte startersfunctie voor (para)medisch geschoolde mensen met een grote business sensitiviteit. Als CRA werk je aan innovatieve middelen en daarmee aan de verbetering van de patiëntenzorg. Ook hoort bij deze functie het onderhouden van contact met het ziekenhuispersoneel. Het is een afdeling waarbinnen je kunt doorgroeien naar Local Study Manager, maar doorgroeien naar een andere afdeling kan ook. Voor een CRA is Medical Manager een logische vervolgstap.

‘Veel kun je on the job leren’

Een andere afdeling waar starters terecht  kunnen is Medical Information. De banen op deze afdeling zijn medisch-wetenschappelijk van aard voor iemand met hele goede  communicatieve vaardigheden. Vanuit Medical Information stromen mensen vooral door naar functies die zich bezig houden met registratie, veiligheid, kwaliteitbewaking of regelgeving.

Wie zich met farmaco-economie wil bezig houden kan het beste een medische opleiding volgen en dan kiezen voor de master Health Economics. Meestal zul je eerst ervaring moeten opdoen in  andere functies, zoals Medical Manager of Product Manager.

Toch zijn er ook enkele functies die ook zonder een (para)medische achtergrond uitgevoerd kunnen worden. Zo zijn er bij Roche heel wat medewerkers werkzaam binnen marketing en sales met een  marketing, bedrijfskundige of economische achtergrond.

‘Je moet op niveau kunnen meepraten met specialisten’

Uiteraard is het wel noodzakelijk dat je in staat bent om  wetenschappelijke artikelen over studies te lezen en dat je de vertaling naar de praktijk kunt maken, maar veel kun je on the job leren.

Ook de salesfuncties kunnen door enorme alfa’s uitgevoerd worden, maar sales in de farmacie is omdat het aan zoveel  regels en wetten in gebonden net wat anders dan in andere vakgebieden. Ook kun je niet zonder een grote interesse in het  menselijk lichaam en de farmacie, want er wordt van je verwacht dat je op niveau kunt meepraten met specialisten. 

Wist je dat...

 • 1.000.000.000 CHF investering (= ca. €828.000.000) = 7.000.874 uur werk = 6.587 experimenten = 423 onderzoekers = 1 medicijn