Een carrière in de farmacie…

Editie: Januari-Februari 2013 | Tekst: | Fotografie: iStock

Met de beslissing dat je in de farmacie wilt werken ben je er vaak nog niet. Droom je van een carrière bij een farmaceutisch bedrijf of wil je aan de slag in een ziekenhuis? ‘De markt is enorm in beweging.’

Rik Ensing

Rik Ensing
 • Leeftijd: 30 jaar
 • Studie: Farmacie
 • Opleidingsinstituut: Rijksuniversiteit Groningen
 • Functie: Apotheker bij poliklinische apotheek 'De Brug'
 • Werkgever: Flevoziekenhuis Almere
 • Waarom werken in de farmacie?: 'De markt is enorm in beweging en je bent een waardevolle schakel in de zorg'

Shalini Lalta

Shalini Lalta
 • Leeftijd: 27 jaar
 • Studie: Farmacie
 • Opleidingsinstituut: Universiteit Utrecht
 • Functie: Quality Release Officer Level 2
 • Werkgever: MSD
 • Waarom een baan in de farmacie?: 'Het is een baan met impact'

Rik Ensing, poliklinisch apotheker

“Scheikunde en natuurkunde vond ik leuke vakken, maar ik wilde dat wel toepassen. Op een voorlichtingsavond voor farmacie hoorde ik wat die studie precies inhield: een combinatie van exacte vakken en het werken met mensen. Na mijn afstuderen ging ik aan de slag bij een openbare apotheek in Amsterdam voor mijn registratiefase. Om daarna te ontdekken wat mij echt uitdaagde ben ik gaan werken voor een detacheringsbureau. Uit die periode kwam mijn volgende baan voort; apotheker in de poliklinische apotheek in het Flevoziekenhuis in Almere.

‘Ik ben een waardevolle schakel in de zorg’

Patiënten komen bij ons als ze worden ontslagen uit het ziekenhuis of na een consult op de poli’s van het ziekenhuis. Beide groepen starten vaak met nieuwe medicatie. Het is mijn taak om te controleren of deze geneesmiddelen geen wisselwerkingen geven met overige gebruikte medicatie of aandoeningen en ook om patiënten goed te informeren over deze geneesmiddelen. Een combinatie van medicatiebewaking en medicatiemanagement. Ik praat hierover met de patiënt en houdt altijd zijn of haar persoonlijke situatie in het achterhoofd. Zo kijken we onder andere naar praktische innameschema’s en beoordeel ik regelmatig het complete geneesmiddelendossier van patiënten op geschiktheid en relevantie, een soort van ‘geneesmiddelen-APK’. Het is echt zorg op maat.

‘Het is echt zorg op maat’

Hoewel mijn baan als praktiserend apotheker mij goed bevalt, bleef de wetenschappelijke kant van het vak mij ook trekken.  Daarom ben ik onlangs begonnen met mijn promotieonderzoek. Ik ga onderzoek doen naar de medicatieoverdracht rondom  ziekenhuisopname en -ontslag. Hierin valt nog veel te verbeteren, maar waarin de patiënt altijd de belangrijkste schakel blijft. Patiënten vergeten bijvoorbeeld soms zelf aan te geven dat bepaalde medicijnen anders of niet meer worden gebruikt. Dit kan  zowel bewust als onbewust; soms stoppen mensen gewoon met een bepaald medicijn en vergeten dat dan door te geven. Uit  onderzoek blijkt dat bij sommige chronisch zieken zestig procent van de patiënten na een jaar niet meer de geneesmiddelen volgens voorschrift inneemt! Met dit promotieonderzoek wil ik een goede structuur opzetten met betrekking tot geneesmiddelen rondom een ziekenhuisopname en daarnaast dat we mensen het belang laten inzien van het innemen van de voorgeschreven  medicijnen. Een interessant en relevant onderzoek waar ik naar uit kijk, al worden het drukke jaren.”

Shalini Lalta, Quality Release Officer

“Ik heb gedubt over wat ik wilde gaan studeren. Een baan in de zorg trok me, met mensen werken, maar ik wilde geen arts worden. ‘Waarom dan niet Farmacie?’, werd me gevraagd. Ik ben me gaan orienteren, ging naar een open dag en wat ik hier hoorde bleef hangen. De combinatie van een theoretische studie, maar ook het praktisch bezig zijn. Ik was om, het werd Farmacie!

‘Ik kan me hier blijven ontwikkelen’

Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in een ziekenhuisapotheek. Hoewel mijn contract was verlengd, bleef ik twijfelen. Ik wilde doorgroeien en ben me gaan oriënteren op een volgende carrièrestap. Een studievriend wees me op een vacature bij  farmaceutisch bedrijf MSD. Deze functie, Quality Release O cer Level 2, sprak me aan. Ik ging solliciteren, werd na een aantal  gesprekken aangenomen en sinds juli 2012 werk ik hier met veel plezier.

‘Mijn baan is afwisselend en ik leer ontzettend veel’

Carrière in de farmacie

In Nederland vindt onderzoek met onze nieuwe  geneesmiddelen plaats en worden er ook geneesmiddelen gefabriceerd/verpakt. Als Quality Release O cer Level 2 houd ik mij bezig met de kwaliteitscontrole van onder meer de procedures in de productielijn  van de medicijnen. Zo controleer ik bijvoorbeeld of de procedures worden gevolgd en probeer ik waar nodig bij te sturen.  Daarnaast schrijf ik rapporten over bijvoorbeeld een validatie die niet goed is uitgevoerd. Ik heb een erg afwisselende baan die  niet te vergelijken is met mijn baan in het ziekenhuis. Ik leer ontzettend veel en dat is ook wat ik wil. MSD staat voor kwaliteit. Daarnaast is het bedrijf goed voor zijn medewerkers en draagt het die zorg ook naar buiten uit. Zo doneren we geneesmiddelen  aan derdewereldlanden. Verder vindt MSD het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen en biedt daarom cursussen aan. Ik heb in korte tijd bijvoorbeeld al mijn auditkwalificatie behaald en daar ben ik blij mee.

‘MSD draagt die zorg ook naar buiten uit’

Wat mijn ambities zijn? Als ik wil, kan ik binnenkort al doorgroeien naar de functie van Qualified Person, maar ik kies ervoor om dit nu nog niet te doen. Ik wil mezelf eerst richten op het leren van alle processen en daarna een volgende stap maken, wellicht naar de functie van Pharmaceutical Specialist. En dat is ook mogelijk. MSD is een groot bedrijf, waar je veel kanten opkunt. In al die mogelijkheden  ga ik me verdiepen, alvorens ik een keuze maak.”