3x werken in de farmacie

Editie: Januari-Februari 2014 | Tekst: | Fotografie: Christiaan Krouwels

De farmaceutische industrie biedt veel verschillende carrièremogelijkheden.Wij spraken drie werknemers met verschillende studieachtergronden over hun werk bij farmabedrijf Roche Nederland.

Bert Valk

 • Leeftijd: 37 jaar
 • Studie: Commerciële economie
 • Opleidingsinstituut: Hogeschool Zeeland
 • Functie: Product Manager Oncologie
 • Werkgever: Roche

Anouk Tebeest

Anouk Tebeest
 • Leeftijd: 26 jaar
 • Studie: Medische natuurwetenschappen, Master in Management, Policy analysis and entrepreneurship in de Health and life sciences (MPa)
 • Opleidingsinstituut: VU Amsterdam
 • Functie: CRA
 • Werkgever: Roche

Robin de Vries

Robin de Vries
 • Leeftijd: 33 jaar
 • Studie: Farmacie, gepromoveerd in de gezondheidseconomie
 • Opleidingsinstituut: Rijksuniversiteit Groningen
 • Functie: Farmaco-economics & Acces Manager
 • Werkgever: Roche

‘Het vraagt een grote mate van creativiteit’

Bert Valk, Product Manager Oncologie

Vanuit zijn studie was de farmaceutische industrie een onbekende tak, maar met een salesfunctie leerde hij de wereld van de geneesmiddelen kennen. In 2007 kwam hij terecht bij Roche waar hij twee jaar terug vanuit een salespositie doorgroeide naar Product Manager.

“Bij Roche heb ik de ruimte gekregen om mijn ambities uit te spreken. Zij hebben mij daar volledig in gesteund door me een interne medische opleiding te geven. Daardoor was het mogelijk voor mij om zonder biomedische achtergrond toch deze functie te bekleden. Als Product Manager Oncologie maak je onderdeel uit van het productteam dat naast mij verder bestaat uit een Medical Manager, een Marketing Manager en een Sales Manager. Het is binnen dit team mijn taak om de lokale productstrategie te bepalen en uit te voeren. In feite ben ik de marketing-spil tussen het internationale hoofdkantoor en ons team in Nederland. Anders dan toen ik nog in de sales actief was, is dit een functie waar ik vooral vanuit kantoor werkzaam ben en ik veel met collega’s van andere afdelingen samenwerk. In plaats van uitvoerend bezig te zijn, ben ik nu degene die, uiteraard samen met de rest van het team, de rode draad bepaalt. Dat is waanzinnig leuk. De strikte regelgeving waar je binnen deze branche mee te maken hebt dwingt je in deze functie om echt creatief te zijn. Eén van de grootste uitdagingen daarin is dat je geen contact mag hebben met de eindgebruikers, de patiënten, van je product. En juist omdat je alleen met specialisten spreekt is het zo van belang dat je over de juiste medische kennis beschikt en zaken in de juiste context kan plaatsen. De farmaceutische wereld krijgt nogal eens te maken met negatieve beeldvorming, maar ik maak in mijn dagelijks werk mee dat commercieel zijn goed samen gaat met een nobel doel nastreven. Het delen van kennis en kunde om met elkaar de medische zorg naar een bepaald niveau te krijgen zie ik dagelijks om mij heen gebeuren. Dat vind ik heel mooi en geeft me zeker het gevoel dat ik hier echt op mijn plek zit.”

Iets voor jou?
HR advisor Wendy van Voskuilen over Marketing & Sales: “Marketing en sales binnen de farmaceutische sector staan vaak niet bovenaan het lijstje van (para/bio)medisch geschoolde mensen. En starters met een economische of bedrijfskundige achtergrond kennen de sector veelal niet. In de sales gaat het om het op wetenschappelijk niveau bespreken van resultaten van klinische studies en samenwerkingen aangaan zoals bijvoorbeeld nascholingen verzorgen en niet zomaar een ‘verkooppraatje’ wat wel eens als vooroordeel gehoord wordt.”

Zo word je Product Manager
HR advisor Wendy van Voskuilen: “Zowel met een (para/bio)medische studie als een niet-(para)medische studie kun je hier terecht komen. Denk aan WO en HBO opleidingen als biomedische wetenschappen, farmacie, geneeskunde, fysiotherapie, ALO, farmakunde of verpleegkunde. Of economische studies als bestuurs- of bedrijfskunde (o.a. master Marketing), economie, commerciële economie, MER of organisatiepsychologie.”

‘Tijdens de gehele studie ben ik betrokken’

Anouk Tebeest, Clinical Research Associate (CRA)

Ze vond de wetenschap interessant maar koos bewust niet voor het labonderzoek. De combinatie die ze zocht van de medische wereld en het bedrijfsleven vond ze bij Roche in de functie van Clinical Research Associate (CRA). “Na mijn studie ben ik een jaar artsbezoeker

geweest. In dat jaar heb ik de wereld van de farmacie een beetje leren kennen. Het harde onderzoek was niet mijn ideaal, vandaar ook dat ik voor de management-variant van mijn master had gekozen. Via een vriendin, die bij Roche als CRA was begonnen, hoorde ik wat het vak in de dagelijkse praktijk inhield. Zo kreeg ik er echt een goed beeld bij en raakte ik meer en meer enthousiast over de functie en het bedrijf en heb ik bij Roche gesolliciteerd. Als CRA heb ik een hele afwisselende functie. Het is mijn taak om het klinische onderzoek van een geneesmiddel in alle fases te monitoren. Je bent al vanaf de start-up van de studie tot aan het afronden ervan betrokken. Als een studie goedgekeurd wordt en het van de ethische commissie mag plaatsvinden ga je de studie initiëren. Met een grote presentatie bereid je dan met het hele onderzoeksteam de deelnemende ziekenhuizen voor op de studie. Nadat het onderzoeksteam van het ziekenhuis goed is getraind op de studie kan het ziekenhuis gaan starten en heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, voor de CRA is dat het monitoren en coördineren van de studie. Regelmatig heb je dan contact met de artsen en research verpleegkundige en ik kijk dan of alle data kloppend zijn, documenteer hoe mensen reageren op de medicatie en of de patiëntveiligheid gegarandeerd blijft. Maar ook als er vanuit de apotheek of het internationale studieteam vragen zijn, komen die bij mij terecht. Je kunt een CRA binnen de studie eigenlijk zien als de spin in het web. Vaak heb je meerdere studies tegelijk lopen, ik heb er nu bijvoorbeeld drie. Dat maakt het werk ook echt afwisselend. Voor elke studie wordt een nieuw onderzoeksteam samengesteld, zo werk ik met veel verschillende collega’s samen. Bij grote studies bestaat een team uit vier of vijf personen, maar ik doe nu bijvoorbeeld ook een kleinere studie met twee CRA’s. Het team CRA’s is bij Roche een jonge groep en dat was wel iets dat me erg aansprak. Je wordt dan niet alleen makkelijk opgenomen in de groep, maar ook na het werk gaan we soms een borrel doen of hebben een uitje. Daarnaast vind ik het leuk dat we met vernieuwende producten werken. De Roche producten beslaan een groot oncologisch gebied en dat doen dus ook de studies waar ik me mee bezig houd. Daarin heb je natuurlijk ook te maken met heftige verhalen, maar de ontwikkelingen die plaatsvinden zijn heel interessant. En het is heel waardevol om te zien wat nieuwe medicatie voor mensen kan betekenen.”

‘Commercie en een nobel doel nastreven gaat samen’

Iets voor jou?
HR advisor Wendy van Voskuilen over Clinical operations: “(Para)medisch geschoolde studenten denken vaak óf in labjas-functies óf in sales-posities, maar weten niet dat er nog veel andere medisch georiënteerde banen zijn. Binnen Nederland is het vakgebied van CRA één van de grootste, medisch-georiënteerde en vaak een opstap naar andere medische functies.”

Zo word je CRA
HR advisor Wendy van Voskuilen: “Je dient een afgeronde (para/bio)medische studie op WO-niveau te hebben, een afgeronde Good Clinical Practice (GCP) cursus is een pré. Als een startersfunctie als CRA qua vraag en aanbod op de arbeidsmarkt lastig haalbaar is kun je proberen te starten als Clinical Trial Assistant of Clinical Project Coördinator om zo door te groeien naar CRA.”

‘Een mix tussen commercieel en de wetenschap’

Robin de Vries, Pharmaco-Economics & Access Manager

Hij vond de theoretische kant van zijn studie farmacie heel interessant, maar het praktijk gedeelte was niet aan hem besteed. Op het juiste moment kruiste een hoogleraar farmaco-economie zijn pad, waardoor hij afstudeerde en promoveerde in die richting. Bij Roche bekleedt hij nu de functie van Pharmaco-Economics & Access Manager.

“Ik was toen ik begon één van de weinigen met een afgeronde opleiding gezondheidseconomie en bovendien was ik gepromoveerd in die richting. Dat gaf mij toen veel keuzemogelijkheid, maar nog steeds is er die vraag naar goede mensen binnen dit vakgebied. Het belang van mijn functiegebied is in de afgelopen jaren namelijk alleen maar toegenomen. Niet alleen bij Roche, maar binnen de hele farmaceutische wereld. De reden dat ik voor Roche heb gekozen destijds was dat het mij interessant en dynamisch leek om te werken voor een bedrijf dat veel innovatieve middelen heeft en ook de oncologie sprak me aan. Verder merkte ik dat ik in een prettig team terecht zou komen bij mensen met veel ervaring. Achteraf bleek dat zeker allemaal te kloppen. Mijn functie is meer divers dan ik dacht toen ik hier kwam werken. Al mijn bezigheden hebben betrekking op de vergoeding van geneesmiddelen. Zodra een geneesmiddel geregistreerd is, willen we dat het onderdeel uitmaakt van de basisverzekering, want anders worden de kosten te hoog en zal het middel zeer weinig worden ingezet. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) adviseert hierover de minister voor een belangrijk deel op basis van een door ons opgesteld dossier. Deze dikke dossiers bevatten bewijs omtrent de effectiviteit van een geneesmiddel, de veiligheid, maar ook de kosten en wat het oplevert in termen van gezondheidswinst. Daarin zie je duidelijk dat mijn functie verbonden is aan de wetenschap, want al deze data zijn onderbouwd met resultaten uit klinische studies. Maar mijn werk bevat ook zeker commerciële elementen Die mix van beide maakt het juist zo leuk. Dat de kosteneffectiviteit steeds belangrijker is geworden de laatste jaren heeft een positieve invloed op mijn bezigheden. Zo merk ik dat we binnen Roche steeds eerder betrokken worden bij het op de markt brengen van een medicijn. Met het gevolg dat je op de hoogte bent van alles wat er aan komt. Maar ook het feit dat we in Nederland vrij ver vooruitlopen binnen dit vakgebied is interessant. Regelmatig wordt er vanuit het buitenland contact met ons opgenomen voor hulp of advies, maar ook is er daardoor zeker de kans om internationale stappen te maken. Hoe ik zelf mijn toekomst zou willen invullen? Dat is een vraag waar ik juist over aan het nadenken ben. Ik heb sterk het gevoel dat ik bij Roche wil blijven, maar wellicht een tijdje ervaring opdoen op het internationale hoofdkantoor of een ander land zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.” 

Iets voor jou?
HR advisor Wendy van Voskuilen over farmaco-economie: “Farmaco-economie is een steeds belangrijker, maar relatief onbekend vakgebied en er zijn dan ook maar weinig mensen in Nederland die dit ambiëren of kunnen, terwijl de vraag naar dergelijke professionals toeneemt.”

Zo word je farmaco-econoom
HR advisor Wendy van Voskuilen: “Volg een (para/bio)medische opleiding op WO niveau met een master in farmacoeconomie of gezondheidseconomie. Alternatief zou zijn een medische opleiding met een aanvullende farmacoeconomische opleiding.”