LTP assessments

Editie: November-December 2014 | Tekst: | Fotografie: LTP

Steeds vaker worden games ingezet bij selectieprocessen. Maar wat zegt het vinden van de uitgang van een doolhof nou werkelijk over hoe jij zal functioneren in een werkomgeving? Wat is de toegevoegde waarde van serious gaming tijdens een sollicitatieprocedure en hoe kan jij je daar op voorbereiden. Memory Magazine ging op zoek naar antwoorden bij assessmentbureau LTP.

De verschillende smaken van serious gaming

Wanneer met betrekking tot assessment over serious gaming wordt gesproken, gaat het volgens David Plaut, online adviseur bij LTP, vaak over een mengvorm van games en simulaties. “Games”, ligt hij het verschil toe, “zijn veelal abstracter en hoeven helemaal niets met de toekomstige werkomgeving te maken te hebben. Sterker nog vaak moet je in de game iets doen dat compleet anders is. Het vinden van de uitgang van een doolhof bijvoorbeeld. Bij online simulaties lijkt wat je in de test moet doen juist veel op de werkelijkheid. Je moet bijvoorbeeld e-mails beantwoorden en tussendoor allemaal taken voltooien. Een dag op kantoor kan dan gesimuleerd worden.” Tijdens assessments worden elementen van games en simulaties vaak gecombineerd.

‘Een programma dat past bij huidige generatie’

Dynamische omgeving

“Er zijn eigenlijk twee belangrijke oorzaken te noemen waarom games steeds vaker worden ingezet bij selectieprocessen”, vertelt David. “De belangrijkste is dat games vergeleken met vragenlijsten en tests beter in staat zijn om bepaalde zaken in kaart te brengen. Een vragenlijst is statisch, van begin tot eind staat vast wat er gaat gebeuren. Het voordeel van het testen in een dynamische game omgeving is dat je de meting adaptiever kunt instellen. Zo kan het zijn dat de keuzes die je in een game maakt bepalend zijn voor het gedrag van andere spelers die ook in de game actief zijn.” Een tweede oorzaak voor de toename is ook te verklaren aan het belang van de beleving van kandidaten. “Door naast de traditionele instrumenten, innovatieve games en simulaties toe te voegen, ontstaat er ook een aantrekkelijker programma dat beter past bij huidige en toekomstige generaties. Een game voelt als deelnemer vaak wat vrijer en is wat leuker om te doen.”

Verschillende smaken

“Op het gebied van gaming zijn er veel verschillende smaken”, vertelt David. Hij doelt hier op het feit dat game kan zowel online afgenomen worden, maar ook plaatsvinden in een testruimte of individueel of als groep. Afhankelijk van welk gedrag in kaart gebracht moet worden, wordt hierin een keuze gemaakt. Ook de plaats die de game heeft in de selectieprocedure kan hierin bepalend zijn. “Veelal worden online instrumenten eerst ingezet en pas later in het selectieproces komen de onderdelen waarbij je beoordeeld wordt door psychologen en assessoren.” Ook kan het te maken hebben met de arbeidsmarkt situatie. “Is er een groot aanbod van sollicitanten voor bijvoorbeeld een traineeship dan zal een game met een zwaarder selecterend karakter worden ingezet. Is er juist een tekort aan mogelijk geschikte kandidaten, dan zal een meer wervende game worden ingezet, die als doel heeft om kandidaten enthousiast te laten worden over de functie en de organisatie.” Soms word er ook aan het begin van de procedure een beroep gedaan op iemands zelf selecterend vermogen. “Een dergelijke game biedt dan een zogeheten ‘realistic job preview’”, legt David uit. “Zo kan je inschatten of de baan je eigenlijk wel gelukkig maakt. Wanneer je nog steeds enthousiast bent, dan kan je vervolgens door naar het e-assessment.”

‘Een game voelt vrijer en is vaak leuker om te doen’

Voorbereiding

Al die verschillende smaken maakt dat je vooraf niet altijd weet waar je je op moet voorbereiden. Maar volgens David is vergeleken met het maken van vragenlijsten en tests is het voorbereiden op een game sowieso al iets lastiger. “Dit heeft te maken met het feit dat er impliciet gemeten wordt. Je speelt het spel en klikt op informatiebronnen en chat bijvoorbeeld met mensen, maar het is minder duidelijk wat op dat moment gemeten wordt.”Al doe je er volgens David niet verstandig aan om daar mee bezig te zijn tijdens de game. “De ervaring leert dat het teveel stilstaan en proberen te achterhalen wat er gemeten wordt, contra productief werkt. Je verliest tijd en kan beter datgene doen, waarvan je denkt dat het goed is en het spel als een uitdagende ervaring zien.” Ook wijst hij erop dat het met serious gaming vaak niet alleen draait om de uitkomst. “Games brengen veelal stijlkenmerken in kaart. Het is dan niet goed of fout, zoals bij een intelligentietest, maar meer een voorkeur. Bijvoorbeeld de voorkeur om relatief veel informatie te bekijken, voordat je een beslissing neemt of lang de tijd nemen om tot een aanpak te komen in plaats van gewoon te beginnen en kijken waar je tegen aan loopt.”