Het eerste arbeidscontract

Editie: Maart 2012 | Tekst: | Fotografie: iStock

Hè hè die baan is binnen! Er is nog een ding dat moet gebeuren voordat je je bureau kunt inrichten: het arbeidscontract tekenen. Het lijkt een formaliteit, maar besteed hier de nodige aandacht aan. In je enthousiasme kun je daar in eerste instantie misschien wat laks mee omgaan, maar als je je handtekening eenmaal hebt gezet, is het contract bindend.

Wist je dat...?

Een arbeidscontract ook mondeling kan? Natuurlijk is het verstandiger dit schriftelijk vast te leggen.

Definitie arbeids-overeenkomst

Een overeenkomst tussen werknemer en werkgever waarbij de werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de werknemer te betalen.

Het eerste arbeidscontract

Bij je eerste of een nieuwe baan ben je al snel geneigd om zonder aarzelen je handtekening onder een contract te zetten. Je bent enthousiast, wilt graag beginnen en je denkt naïef: het zal allemaal wel kloppen. Omdat het voor de hand ligt dat je niet elke dag een arbeidscontract voor je neus hebt liggen, geven we hier even een snelcursus ‘arbeidscontract’.

“Weet wat je tekent: je contract is bindend!”

Wat is het?

Er is sprake van een arbeidscontract als er een gezagverhouding is (hoe, wanneer en waar vindt het werk plaats), je loon ontvangt en je de arbeid zelf verricht (geen stage dus).

Wat staat er in het arbeidscontract?

In het contract staat onder meer omschreven wat je functie inhoudt en aan welke plichten je moet voldoen om de functie zo goed mogelijk uit te voeren. Daarnaast staan in het contract de primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden vermeld. Onder primaire voorwaarden vallen bijvoorbeeld het loon en de arbeidsduur. Wat precies onder secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden valt staat niet vast. Onder secundaire en tertiaire voorwaarden vallen meestal vakantieregelingen, dertiende maand, leaseauto, reiskostenvergoeding, spaarregelingen, bonussen, pensioen, winstdeling, overwerktoeslag, scholing en studiefaciliteiten, kinderopvang, fiets of scooter van de zaak. Kijk goed wat je proeftijd en opzegtermijn zijn. Ook kan het zijn dat er een concurrentiebeding in het contract is opgenomen. Dit betekent dat je na je eventuele vertrek binnen een bepaalde periode (en plaats) niet bij de concurrent mag werken. Daarnaast mag je ook niet zomaar klanten meenemen of benaderen. Zomaar klakkeloos het contract ondertekenen is niet verstandig, lees het goed en zorgvuldig door. Eenmaal het contract getekend, is deze bindend.

“Ik wil alles in één pakketje”

Tips van starters

Nicole van Lansinge* en Jasmijn Jeuris* kennen elkaar uit hun studietijd in Groningen. Beiden zijn druk bezig met oriënteren en solliciteren. Wat is voor hen het belangrijkste in een arbeidscontract? Nicole: “Makkelijk: de duur van het contract én de proeftijd. De rest is toch meer standaard.” Jasmijn vult aan: “En dat alle voorwaarden duidelijk uitgeschreven zijn wat betreft de basisafspraken en er niet verwezen wordt naar een bijlage of iets dergelijks, die er dan vervolgens niet bij zit. Ik wil gewoon alles heel duidelijk bij elkaar in één pakketje. Oja, en als tip wil ik nog meegeven dat je niets voor vanzelfsprekend moet aannemen! Alles wat niet in het contract vermeld staat, is niet geregeld. Dus niet aannemen dat het wél is geregeld. Want als dat zo zou zijn, zou het er dus instaan. Als laatste wil ik nog meegeven dat je het contract altijd nog een keer helemaal door moet lezen voordat je het ondertekent.”

“Neem niets voor vanzelfsprekend aan!”

Fouten maken mág!

Nadat je je contract getekend hebt, ben je klaar voor je eerste echte baan. Wees niet bang om fouten te maken. Want ondanks het feit dat je het felbegeerde diploma op zak hebt, zul je het meest leren in de praktijk. Zeker als het je eerste baan is, verwacht je werkgever niet van je dat je je functie  meteen foutloos invult. Benut de eerste tijd op kantoor om je te verdiepen in je taken en je collega’s te leren kennen. De meeste mensen hebben na zes maanden het hele proces dat met een nieuwe baan gepaard gaat onder de knie. Na dat half jaar is het goed aan je collega’s te vragen hoe zij vinden dat je functioneert. Hebben ze eventueel kritiek? Zie dit dan als iets positiefs! Andersom moet jij het ook aankaarten als iets je niet bevalt. Een goede werksfeer zorgt voor een hoge productiviteit en dat zien werkgevers graag in hun nieuwe medewerkers.

*De namen van deze starters zijn gefingeerd, hun namen zijn bij de redactie bekend

3 valkuilen bij het onderhandelen

  1. Word niet emotioneel, onderhandelen is puur zakelijk.
  2. Zeg niet te snel ja, maar speel het onderhandelingsspel.
  3. Laat je niet onder druk zetten. Het is ontzettend lastig om beslissingen over arbeidscontracten weer terug te draaien.