Groepsdynamiek tijdens een business course

Editie: Januari-Februari 2013 | Tekst: | Fotografie: iStock

Tijdens een business course maak je samen met 20 à 25 studenten intensief kennis met een bedrijf en werk je bijvoorbeeld aan een business case of doe je een groepsdiscussie. Hierbij is groepsdynamiek belangrijk. Wat is dat precies?

Nancy Baghdadi

Nancy Baghdadi
  • Leeftijd: 40 jaar
  • Studie: Economie
  • Opleidingsinstituut: Universiteit van Montpellier
  • Functie: Senior adviseur en coach
  • Werkgever: LTP
  • Tip: Bereid je goed voor. Mocht je wat onzeker zijn, probeer dan het gesprek te oefenen.

Waar let een recruiter op?

Evelien Blom werkt als recruiter bij advocatenkantoor Holland Van Gijzen. Elk jaar organiseert het kantoor een Masterclass naar New York. Waar let zij op tijdens deze business course? “De studenten zijn door ons geselecteerd; hebben al diverse rondes doorlopen. Eenmaal in NYC kijken we bijvoorbeeld middels het doen van groepsopdrachten of de studenten passen bij onze bedrijfscultuur. Dat is van belang omdat er in de praktijk veel in teamverband wordt gewerkt. Daarnaast letten we ook op authenticiteit en klantgerichtheid en zoeken we zowel specialisten als generalisten.”

‘Probeer authentiek te blijven’

Tijdens een business case of een groepsdiscussie krijgen de deelnemers aan een business course (vaak in de rol van directielid) de taak om een besluit te nemen in de bedrijfsvoering van een fictief bedrijf. Door te onderhandelen met de andere ‘directeuren’ moeten de masterstudenten dan samen tot een besluit proberen te komen. Door middel van een groepsdiscussie kan een bedrijf zien hoe de studenten hiermee omgaan en of de student matcht met het bedrijf. Doorgaans worden de studenten beoordeeld op samenwerken, analyseren, onderhandelen  en overtuigen. Daarnaast wordt ook gekeken of er vragen worden gesteld en wordt er gelet op  persoonlijk leiderschap.

Groepsdynamiek tijdens een Business Course

Nancy Baghdadi is als senior adviseur en coach verbonden aan LTP, een van de oudste adviesbureaus van Nederland. “Mensen nemen hun persoonlijkheid mee naar een business course. In een groep nemen mensen snel een bepaalde rol aan. Je kunt  meerdere rollen hebben/spellen tijdens de course. Bij binnenkomst op een business course valt er al gelijk iets te zeggen over de  houding van die persoon. Zo heb je de ‘prisioner’, waarbij iemand ‘gedwongen’ naar een business course gaat, je hebt ‘de toerist’, een afwachtend type die wat rondkijkt en de ‘learner’: een student die graag wil leren. Bij een business course zal deze laatste  rol/houding het vaakst voorkomen.” Volgens de adviseur en coach is het belangrijk voor het bedrijf om alle studenten gelijk  betrokken te krijgen. “Houd daarom geen lang welkomstpraatje, maar probeer de studenten snel te prikkelen; tot actie over te halen zodat ze uit hun comfort zone komen en je snel een beeld krijgt van hun kunnen. De learner bijvoorbeeld is heel gemotiveerd en zal bij voorbaat al actief meedoen.”

Voortouw of niet?

Tijdens de groepsopdracht neemt één (of soms meerdere) deelnemer(s) vaak het voortouw in de discussie. Degene is doelgericht en zo gespitst op resultaat dat hij gelijk wil beginnen met de discussie. Volgens Nancy Baghdadi is het heel interessant om te zien  wat de rest van de groep dan gaat doen. “Wie bouwt er bruggen en wil compromissen sluiten om een zo goed mogelijk resultaat te  krijgen? Zijn er deelnemers die benoemen wat in het proces plaatsvindt en die onderlinge verbanden leggen of anderen actief betrekken bij de discussie? Belangrijk hierbij is of de leider door de anderen geaccepteerd wordt als leider. Heeft de leider de juiste capaciteiten, dan gaat het met de groepsopdracht de goede kant op en wordt waarschijnlijk een oplossing gevonden die voor iedereen werkt.”

Als alle groepsleden willen leiden, wordt het chaos. Maar wat als je het voortouw niet neemt? Als je daar niet de behoefte aan hebt, omdat het bijvoorbeeld niet in je karakter past? Ben je dan bij voorbaat al niet nutteloos voor het organiserende bedrijf?  “Dat hoeft niet perse”, zegt Baghdadi. “Wel of niet de leiding nemen is niet goed of fout. Je hoeft niet dominant aanwezig te zijn  om een goede deelnemer aan de groepsopdracht te zijn. Een scherpe opmerking kan er al voor zorgen dat je bijdrage als heel positief wordt gezien door een recruiter, dus zonder dat je steeds aan het woord bent. Een team bestaat uit verschillende typen  mensen. Om goed te kunnen functioneren hebben bedrijven veel verschillende types nodig die elkaar aanvullen en versterken zoals creatievelingen en mensen die ook aandacht aan emoties kunnen geven. Diversiteit maakt een team compleet. Bedrijven zoeken niet alleen intelligente mensen, maar ook emotioneel slimme mensen. Daarnaast wordt niet voor elke functie dezelfde eigenschappen gevraagd.”

‘Als iedereen wil leiden wordt het chaos’

Wel geeft de adviseur en coach de tip altijd iets inhoudelijks of procesmatigs in te brengen. Daarnaast moet je het met elkaar doen, als alle groepsleden alleen maar met hun eigen rol bezig zijn, dan lukt het niet om de opdracht af te krijgen en tot een bepaald resultaat te komen. Probeer daarom authentiek te blijven, heb oog voor de verschillende rollen in de groep. De leider  moet hierin ook aansturen, luisteren, prikkelen, onderzoeken en doorvragen. Samenwerken, samen tot een besluit komen, daar  draait het om.”

Belangrijk

Hoe dan ook: op een business course moet je niet onvoorbereid komen. Als je weet dat je soms wat onzeker kan zijn, bijvoorbeeld in een groepsdiscussie, bedenk dan van tevoren wat je in verschillende situaties zou kunnen doen. “En zorg ervoor dat je  oplossingen paraat hebt”, zegt Nancy Baghdadi. “Vraag bijvoorbeeld aan vrienden hoe zij zich opstellen in bepaalde situaties en  leer hiervan. Ben jij iemand die soms wat overtuiging mist? Met een goede voorbereiding kun je hier al aan werken.” Volgens de adviseur en coach zal in de toekomst het aantrekken van nieuw personeel een én-én-én situatie zijn. “Schoolverlaters hebben én  een sollicitatiegesprek, én een assessment én een groepsopdracht.” Je inschrijven voor een business course kan dus zeker geen  kwaad.