Werken bij het CBS

Editie: November-December 2013 | Tekst: | Fotografie: Christiaan Krouwels

Hoeveel inwoners heeft Nederland? Zijn Nederlanders liever eigen baas of werknemer? Welk percentage van het totale energieverbruik is duurzaam? Naar welke landen exporteren Nederlandse bedrijven het meest? Antwoord op deze en nog talloze andere vragen heeft het CBS. Maar hoe is het om te werken in het Nederlandse hart van de statistiek?

Nilani Permpalam

Nilani Permpalam
 • Leeftijd: 24 jaar
 • Studie: International Economics and Business
 • Opleidingsinstituut: Universiteit Utrecht
 • Functie: Statistisch onderzoeker
 • Werkgever: CBS
 • Website: www.werkenbijhetcbs.nl

‘Het is vaak flink puzzelen’

Nilani Perampalam kwam tijdens haar studie International Economics and Business regelmatig in aanraking met de publicaties van het CBS en raakte onder de indruk van de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de onderzoeken. Haar affiniteit met cijfers, maar vooral het imago van het CBS deed haar besluiten te reageren op een vacature. “Voor mij was het CBS een kennisinstituut waar ik dacht nog veel te kunnen leren”, vertelt Nilani. Tot haar teleurstelling bleek de functie al vervuld te zijn, maar toch werd Nilani uitgenodigd voor een algemeen kennismakingsgesprek. “In dit gesprek werd vooral gekeken of ik goed bij het CBS zou passen. Het gesprek verliep positief en mijn cv werd in het bestand opgenomen. Niet veel later werd Nilani inderdaad benaderd voor een andere functie. Een functie waar ze uiteindelijk voor te kort schoot door het gebrek aan automatiseringskennis, maar enkele weken later was het raak en werd Nilani aangenomen als statistisch onderzoeker. “Voor mij was het de bevestiging dat het aannamesysteem dat ze bij het CBS hanteren goed is. Als ze je geschikt achten laten ze je niet zomaar gaan, maar zoeken ze net zolang tot ze voor jou de passende plek hebben gevonden.”

Eén functie twee rollen

Als statistisch onderzoeker houdt Nilani zich bezig met de Nationale rekeningen. “Nationale rekeningen spelen een belangrijke rol bij het vormen van beleid. Zo worden de cijfers van de nationale rekeningen niet alleen gebruikt door het CPB en de ministeries in Nederland, maar zijn er ook internationale gebruikers, zoals de Europese Centrale Bank en Eurostat. Het CBS verzamelt gegevens om tot een compleet beeld te komen van de Nederlandse economie.” In haar functie werkt Nilani mee aan het maken van de sectorrekeningen en heeft daar in feite twee rollen. “Als transactiespecialist ben ik verantwoordelijk voor het in kaart brengen van langlopende leningen, de verzamelnaam voor leningen met een looptijd langer dan een jaar. Hierbij kan je denken aan concernleningen, maar ook aan woninghypotheken.” Omdat Nilani hier vooral rekent met bedragen van miljarden euro’s is dit echt een uitdaging. “Het is vaak flink puzzelen. Niet altijd komen de bronnen die ik gebruik één op één overeen, dus dan moet je verder graven. Het bedrag wat aan leningen verstrekt is moet immers overeenkomen met het bedrag wat aan leningen is ontvangen.” In haar andere rol als sectorspecialist is Nilani verantwoordelijk voor het opleveren van de kwartaal- en jaarcijfers van de sector ‘overige financiële intermediairs’. Een brede sector waar bijvoorbeeld holdings en dochterondernemingen van banken binnen vallen. “Ik verzamel het hele jaar door allerlei gegevens en lever elk kwartaal de cijfers op. Zo gebruik ik De Nederlandsche Bank als bron, maar ook jaarverslagen en cijfers die ik hier intern van het CBS krijg. Aan de hand van die cijfers schets ik ook het economisch beeld van de sector.” De dataverzameling moet allemaal volgens Europese richtlijnen om zo de Europese landen met elkaar te kunnen vergelijken. Om dit werk goed te doen moet je volgens Nilani niet alleen gek zijn op cijfers. “Ook moet je in staat zijn om verbanden te leggen en patronen te zien”, licht Nilani toe. “Want alleen dan kan je de cijfers vertalen naar een begrijpelijk verhaal over hoe het ervoor staat in de sector.”

‘Een goede mix van jong & oud’

Samenwerking & ontwikkeling

Nilani werkt nu een half jaar bij het CBS en dat bevalt haar goed. “Ik ben heel blij met de mentaliteit die hier heerst. De sfeer is informeel en iedereen helpt een ander waar nodig.” Mede door die fijne samenwerking heeft Nilani in die korte tijd al veel kunnen leren. “Ik werk in een team van 25 mensen en binnen dat team kijken we kritisch naar elkaars cijfers. Dat houdt je scherp, maar bovendien is het ook heel leerzaam om de analyses van anderen te horen. En niet te vergeten interessant, zeker in deze tijd van economische crisis, waarin er veel gebeurt.” Daarnaast volgde Nilani al meerdere cursussen om haar kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. “Vanuit het CBS word je hier ook in gestimuleerd en prettig is dat je hieraan zelf sturing kunt geven. Zo heb ik aangegeven dat het me leuk lijkt om een keer een artikel te schrijven en daar wordt dan ruimte voor gegeven.” Ook roemt Nilani de goede arbeidsvoorwaarden van het CBS. “Dan heb ik het niet alleen over het startsalaris, maar ook de secundaire voorwaarden zijn goed geregeld. Het CBS heeft prima mogelijkheden voor thuis- en flexwerken.” Volgens Nilani zijn er de afgelopen jaren flink wat jonge mensen bij het CBS aangenomen waardoor er binnen het bedrijf een goede mix is ontstaan van oud en jong. Voor deze grote groep jonge medewerkers organiseert de vereniging JongCBS verschillende lezingen, borrels en studiereizen naar het buitenland. “Tijdens het bijwonen van deze activiteiten besefte ik me pas echt hoe breed het CBS eigenlijk is. Ik ben econoom, maar ook met geheel andere studierichtingen komen mensen bij het CBS terecht. Zo zijn er biologen, sociologen en zelfs mensen met een medische achtergrond.” De komende jaren hoopt Nilani zich nog verder te kunnen specialiseren en gelooft ze nog lang niet uitgeleerd te zijn bij het CBS. “Omdat de cijfers veranderen, verandert het verhaal. Daardoor blijft het altijd puzzelen en telkens opnieuw een hele leuke uitdaging.”

9 redenen waarom Nilani graag bij het CBS werkt

 • Uitdagend werk
 • Kwaliteit staat voorop
 • Maatschappelijk relevant
 • Je wordt als starter serieus genomen
 • Je krijgt veel verantwoordelijkheid
 • Er is veel kennis in huis
 • JongCBS
 • Veel mogelijkheid voor ontwikkeling
 • Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden