Algemene voorwaarden

Deze site wordt beheerd door Memory Online B.V. (“Memory”). Memory onderhoudt, ook voor Memory Events B.V., en Memory Group B.V. (“Memory Vennootschappen”), een netwerk van sites. Voor het bezoek aan en het gebruik van deze sites gelden gebruiksvoorwaarden. Het gaat om, onder andere, de volgende sites:

accountancycarrieredagen.nl; accountantscongres.nl; bankenverzekeringscarrieredagen.nl; bankenverzekeringscongres.nl; bestgraduates.com; bestgraduates.de; bestgraduates.nl; bestyoungprofessionals.nl; carrierebeurs.nl; carrierebeursoverheid.nl; carrierebeurszorgenwelzijn.nl; carrieredagen.nl; carrieredagenvoorprofessionals.nl; carrierefeest.nl; dekortstewegnaardetop.nl; diversiteitscongres.nl; diversityworks.nl; energiecarrieredagen.nl;farmaciecarrieredagen.nl; farmaciecongres.nl; ingenieurscongres.nl; itcarrieredagen.nl; it-congres.nl; jobnet.nl; juridischecarrieredag.nl; juristencongres.nl; marketingensalescongres.nl; mastercongres.nl; memory.nl; memorymagazine.nl; nationaaloverheidscongres.nl; startersbereik.nl; studentenregatta.nl; techniekcarrieredagen.nl; traineeshipoftheyear.nl; virtuelecarrieredagen.nl.

Akkoord met de Algemene Voorwaarden

Bij het aanmaken van een account in het kader van “Mijn Jobnet” en bij het aanvragen van een abonnement op Memory Magazine wordt je gevraagd akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Naast deze voorwaarden zijn altijd de Disclaimer en de Privacy Policy van toepassing. Zie hiervoor de betreffende pagina’s. Je kunt de tekst van deze voorwaarden opslaan en/of printen voor later gebruik.

Disclaimer

De Disclaimer is altijd van toepassing. Zie de betreffende pagina. Deze Disclaimer gaat over de informatie op de site en het gebruik ervan, informatie van derden, intellectuele eigendomsrechten, online communicatie, aansprakelijkheid, nietigheid en toepasselijk recht.

Privacy Policy

Op de verwerking van je persoonsgegevens is de Privacy Policy van Memory van toepassing. Zie de betreffende pagina. De Privacy Policy beschrijft de omgang en verwerking van persoonsgegevens door Memory.

Akkoordverklaring Mijn Jobnet

In het kader van “Mijn Jobnet” kan je een account aanmaken bij Memory. Met dit account kan je ervoor zorgen dat Memory al jouw relevante gegevens heeft in verband met het vinden van geschikte werkgevers en het geven van carriere-advies en handige tips in dit verband. Je kan bijvoorbeeld je CV uploaden, rechtstreeks solliciteren en, als je tot de specifieke doelgroep van een beurs behoort, een carrièrebeurs bezoeken. Naast een account op Jobnet kun je ook een abonnement nemen op Memory Magazine. Voor zowel een account op Jobnet als een abonnement op Memoroy Magazine gelden de algemene voorwaarden. Je verklaart met het aanvinken van de bijbehorende vinkbox het volgende:

“Ik geef Memory en de Memory Vennootschappen toestemming om de door mij verstrekte persoonsgegevens (i) te gebruiken om mij gerichte aanbiedingen en direct mailings te sturen die commerciele berichten kunnen bevatten van Memory, de Memory Vennootschappen of derden op het gebied van arbeidsbemiddeling, toegang tot evenementen en beurzen en andere informatie die mogelijk interessant is voor mij (ii) ter beschikking te stellen aan zorgvuldig geselecteerde derden, onder andere eventuele werkgevers, zodat deze derden gerichte aanbiedingen en direct mailings aan mij kunnen sturen ten aanzien van vacatures, traineeships, business courses, evenementen en andere informatie die mogelijk interessant is voor mij. Tevens verklaar ik dat de door mij ingevulde gegevens juist zijn en erken ik dat ik slechts gebruik kan maken van gratis toegang tot een beurs als ik tot de doelgroep van de betreffende beurs behoor.”

Gratis beursbezoek

Na registratie in “Mijn Jobnet” kun je je aanmelden voor een gratis entreebewijs voor (een van) de carrièrebeurzen van de Memory Events B.V. Dit gratis entreebewijs is alleen geldig voor bezoekers die behoren tot de bij de betreffende beurs aangegeven doelgroep. Behoor je niet tot deze doelgroep, dan kun je aan de kassa van het evenement een entreebewijs kopen. Op verzoek dien je een bewijs dat je bij de doelgroep hoort, in de vorm van bijvoorbeeld een collegekaart of diploma, te kunnen tonen aan de organisatie ter plaatse.

Doelgroepen

Per beurs of congres zijn de volgende doelgroepomschrijvingen van toepassing:

 • De doelgroep van De Nederlandse Carrièredagen bestaat uit afstuderende studenten en afgestudeerden van economische, econometrische, bedrijfskundige, juridische, technische en informatica (universitaitre) faculteiten, HBO-economie, HBO-techniek en MBO-techniek opleidingen;
 • De doelgroep van De Carrièrebeurs Overheid, onderdeel van De Nederlandse Carrièredagen, bestaat uit alle bezoekers van De Nederlandse Carrièredagen, maar richt zich specifiek op diegenen die geïnteresseerd zijn in de overheid als werkgever;
 • De doelgroep van De Juridische Carrièredag bestaat uit afstuderende studenten en afgestudeerden in HBO- of WO-rechten;
 • De doelgroep van De Carrièrebeurs Zorg & Welzijn bestaat uit afstuderende studenten en afgestudeerden van een MBO-, HBO- of academische studie in zorg en/of welzijn;
 • De doelgroep van De Nationale Carrièrebeurs bestaat uit afstuderende studenten en afgestudeerden van economische, econometrische, bedrijfskundige, juridische, technische en informatica (universitaitre) faculteiten, overig WO, HBO-economie, HBO-techniek en MBO-techniek opleidingen;
 • De doelgroep van De Academische Straat op De Nationale Carrièrebeurs bestaat uit afstuderende en afgestudeerde academici;
 • De doelgroep van Het Nationaal Juristencongres is bestaat uit WO rechtenstudenten en juristen die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd en vooringeschreven deelnemers aan de workshops “Mediatraining, tips & trics” en “Wisselwerking recht en Media”;
 • De doelgroep van Diversity Works bestaat uit multicultureel talent, afgestudeerd of studerend op HBO- of WO-niveau en  in de branches Finance, ICT, Techniek, Juridisch, Marketing & Sales;
 • De doelgroep van Vrouw & Carrière bestaat uit vrouwen, afgestudeerd of studerend op HBO- of WO-niveau en in de branches Finance, ICT, Techniek, Juridisch, Marketing & Sales;

Gedragsregels beursbezoek

Op een beurs van Memory Events B.V. gelden de volgende gedragsregels:

 • Acquisitie op de beursvloer is niet toegestaan. Indien dit geconstateerd wordt, kunnen de betreffende bezoekers met onmiddellijke ingang van de beurvloer worden verwijderd.
 • Het is bezoekers, tenzij vooraf schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen, niet toegestaan om: in de gangpaden, de andere openbare delen van het beursgebouw, alsmede in een straal van 2 kilometer buiten de beurshal, folders of enig ander promotiemateriaal uit te delen, neer te leggen, op te hangen, uit te zenden of neer te zetten; of op enigerlei wijze geluidshinder of anderszins overlast te veroorzaken;
 • De organisatie bepaalt of en wanneer er sprake is van deze genoemde situaties;
 • Bezoekers zijn verplicht de instructies van de organisatie op te volgen;
 • De organisatie is, ongeacht een gegeven toestemming, te allen tijde bevoegd, zonder opgaaf van redenen en zonder dat de organisatie aansprakelijk wordt voor de hierdoor geleden schade, de gegeven toestemming in te trekken dan wel de instructies en aanwijzingen te geven die afwijken van de gegeven toestemming;
 • De organisatie heeft het recht om iedere bezoeker die handelt in strijd met deze voorwaarden, of de door of namens de organisatie verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de betrokkenen de toegang tot de beursvloer te weigeren.

Wijzigingen

Memory behoudt zich het recht voor de op of via deze site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Algemene Voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Algemene Voorwaarden, is gewijzigd.
Copyright 2020 Memory Online B.V.