Het accountantskantoor van de toekomst is wendbaar en flexibel

Editie: Maart 2015 | Tekst: | Fotografie: B. Amsterdam

Nieuwe start-ups gaan de concurrentie aan met gevestigde partijen. Om snel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt moet het accountantskantoor van de toekomst wendbaar en flexibel zijn, zegt IlJa Linnemeijer, partner bij PwC.

ilja-linnemeijer

Geef Ilja Linnemeijer volledige vrijheid om het accountantskantoor van de toekomst in te richten en hij concludeert: er is geen kantoor. In elk geval is er geen gebouw dat lijkt op de huidige kantoren van PwC. En dat is ook helemaal niet nodig, stelt Linnemeijer, partner en technology leader bij PwC. “De wereld digitaliseert in hoog tempo en werken kan tegenwoordig op vrijwel elke denkbare plek op aarde.”
De basis voor het accountantskantoor van de toekomst is een hoogwaardig en volledig geïntegreerd systeem in de cloud, zegt Linnemeijer. “Het is een digitale werkplek waar alle informatie en documentatie meteen mobiel beschikbaar is. Die te benaderen is met alle devices – het maakt niet uit of je werkt op een laptop, pc, tablet of telefoon. We maken gebruik van de allernieuwste technologieën.” Linnemeijer schets de contouren van zijn kantoor van de toekomst bij B. Amsterdam; een verzamelplaats voor creatieve ondernemers, die is gevestigd in het voormalige IBM-kantoor. Het pand ligt op een steenworp afstand van het hoofdkantoor van PwC. Toch kon het contrast haast niet groter zijn: in een industrieel ingerichte open ruimte werken veelal jonge ondernemers achter laptops – veel van hen met een koptelefoon op.

‘We staan aan het begin van een exponentiële tijd’

Kortere businesscycle

Een gedegen digitale omgeving is niet alleen handig in het huidige internettijdperk, het is ook noodzakelijk. “Een van de belangrijkste trends van dit moment is de digitalisering van werkelijk alles. Daardoor is informatie sneller uit te wisselen, processen gaan sneller en nieuwe digitale producten en diensten volgen elkaar veel sneller op. De businesscycle van bedrijven is door die ontwikkelingen veel korter dan in het verleden.
We staan aan het begin van een exponentiële tijd. Technologische ontwikkelingen zullen elkaar steeds sneller opvolgen door internet en digitalisering. Nu zitten we nog in een overgangsfase. De generatie die op dit moment bij PwC werkt, is de enige die het leven voor en na het internet kent. Aankomende generaties groeien op in een tijd dat het internet er altijd is geweest.”
In die digitale wereld met korte businesscycles krijgen bestaande bedrijven nieuwe concurrenten. Deze kleine wendbare bedrijven die snel groeien, nemen het op tegen de gevestigde orde.

Dinosauriërs bedreigd

Het zijn start-ups die dinosauriërs uit het pre-internettijdperk met uitsterven bedreigen. Wendbaar en flexibel. Linnemeijer: “Geografie speelt voor hen geen rol. Medewerkers kunnen verspreid zijn over de hele wereld en toch in teams met elkaar samenwerken.” Ze zeulen geen legacy met zich mee. Dat wil zeggen: ze worden niet gehinderd door oude computersystemen of werkwijzen die vertragend werken in die grote bedrijven. Het accountantskantoor van de toekomst moet net zo wendbaar en flexibel zijn als de nieuwe generatie start-ups, stelt Linnemeijer. “Alleen op die manier zijn kantoren in staat om snel in te spelen op veranderingen in de markt.”

Kunstmatige intelligentie

Concurrentie van technologiebedrijven is onvermijdelijk, omdat de accountantscontrole in hoog tempo wordt geautomatiseerd. Nu gaat het nog vooral om gestandaardiseerd werk. Maar met de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie kunnen computers straks nog veel complexere werkzaamheden uitvoeren en zal een groot deel van het huidige werk worden overgenomen. Linnemeijer: “Door goede toepassing van Big Data en koppeling van allerlei interne en externe bronnen is een computer in staat een waarschijnlijk betere judgement te maken dan de accountant van vandaag. Dat is geen sciencefiction, technologie die dit kan bestaat al.”

Duizendpoten

Daar komt ook het accountantskantoor van de toekomst weer in beeld. Bij dat kantoor werken duizendpoten als het aan Linnemeijer ligt. “De accountants van de toekomst zijn heel breed ontwikkeld. Ze moeten begrip hebben van businesses, businessmodellen en transactiestromen. Ze moeten inzicht hebben in de wereldpolitiek en technische kennis hebben. Ze moeten de zowel de financieel als de niet-financiële data kunnen duiden en algoritmes kunnen bedenken en aanpassen.” Het lijkt misschien ver verwijderd van het werk dat een accountant vandaag de dag doet, maar dat valt wel mee, zegt Linnemeijer. “Ons doel blijft immers hetzelfde. Bedrijven blijven behoefte hebben aan relevantie en betrouwbare informatie. Ze willen trust. Als wij kunnen controleren of de data en het algoritme betrouwbaar en relevant zijn, dan kunnen we daarmee meerwaarde leveren aan alle stakeholders.”
Dat die geautomatiseerde toekomst dichtbij is, blijkt ook uit de recent aangekondigde samenwerking tussen PwC en Google. Linnemeijer: “Door die partnership kunnen we gebruik maken van elkaars expertise.” Internetgigant Google heeft de technologische know how en PwC heeft diepgaande kennis van sectoren.

Satellietkantoor als speeltuin

Het liefst zou Linnemeijer het kantoor van de toekomst vandaag nog beginnen. Hij ziet een satellietkantoor voor zich; een speeltuin waar alle ruimte is om te experimenteren.
In zo’n satellietkantoor kan PwC zich volgens Linnemeijer richten op de audit van de toekomst. “In het huidige tempo innoveren we niet snel genoeg. We moeten nu mensen vrijspelen die de audit van de toekomst gaan vormgeven.” Is er dan toch een kantoor van de toekomst? Of bestaat PwC straks echt alleen nog in de cloud? “Het traditionele kantoor wordt overbodig. Technisch gezien is het namelijk mogelijk om helemaal in de cloud te werken. Maar ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk blijft om persoonlijk contact te hebben met collega’s. Het kantoor van de toekomst heeft daarom ook nog wel een fysieke plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.”