First Employers Special Accountancy 2014

Editie: Mei 2014 | Tekst: | Fotografie: IStock

Wat is de werkgever binnen de accountancy waar studenten en starters het liefst willen werken? Uit onderzoek van Memory Research blijkt PwC op dit moment het meest favoriet van alle accountantskantoren. De Belastingdienst kreeg, als geen accountantskantoor zijnde, de meeste voorkeursstemmen.

Deelnemers

Het onderzoek is afgenomen onder studenten en starters met een accountancy of aanverwante opleiding op hbo en wo­-niveau. Ruim 300 studenten en starters zijn ondervraagd.

Resultaten

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten wordt in dit onderzoek een gewogen gemiddelde gepresenteerd van de resultaten uit 2013 en 2014. De resultaten uit 2014 tellen twee keer zo zwaar als de resultaten uit 2013.

‘Grote kantoren hebben de voorkeur’

Ook dit jaar willen de meeste studenten en starters hun carrière in de accountancy het liefst beginnen bij een Big Four accountantskantoor. Zo blijkt uit recent onderzoek van Memory Research. Hierin geeft het meerendeel van de ondervraagden de voorkeur aan het werken bij een accountantskantoor boven het werk als accountant bij een bedrijf, Belastingdienst of overheid. Grote kantoren hebben bovendien de voorkeur. PwC krijgt van de respondenten de favorietenrol aangewezen, gevolgd door EY, Deloitte, KPMG en op plek 5 staat BDO. Net als vorig jaar behoren ook accon-avm, Baker Tilly Berk en Mazars tot de favorieten, die samen met Alfa en Flynth de top 10 compleet maken.

Favoriete accountantskantoren
1. [2] PwC
2. [1] EY
3. [5] Deloitte
4. [3] KPMG
5. [4] BDO
6. [6] accon-avm
7. [7] Baker Tilly Berk
8. [10] Mazars
9. [8] Alfa accountants
10. [9] Flynth

Top of mind

Nog voor er in de enquête gevraagd is naar het favoriete kantoor is ook de spontane naamsbekendheid van de kantoren getest. In deze uitslag zien we dezelfde kantoren terug als in de top vijf van de meest favoriete accountantskantoren, alleen nemen de kantoren andere posities in. KPMG blijkt on top of mind te zitten. EY vervult wederom de tweede plek en wordt gevolgd door PwC, Deloitte en BDO.

KPMG het meest spontaan genoemd

Top of mind
1. [2] KPMG
2. [1] EY
3. [3] PwC
4. [4] Deloitte
5. [5] BDO

Andere werkgevers

Natuurlijk zijn er naast accountantskantoren ook nog genoeg andere werkgevers waar je met een accountancy (of aanverwante) opleiding aan de slag kunt. Daarbij komt dat 86% van de ondervraagden de accountancy als opstap ziet naar een carrière in het bedrijfsleven. Daarom ging het onderzoek ook in op andere werkgevers favoriet zijn bij deze doelgroep. De Belastingdienst komt evenals vorig jaar als winnaar uit de bus rollen, gevolgd door de Rabobank en Shell. Nieuw in de top tien dit jaar staat op plek vier Google en ook Ahold treed nieuw de top 10 binnen. KLM, Heineken en Unilever stijgen enkele plekken ten opzichte van vorig jaar, in tegenstelling tot de Rijksoverheid en Philips, die wat plekken moeten inleveren, maar die eveneens in de top 10 terug te vinden zijn.

Favoriete andere werkgevers
1. [1] Belastingdienst
2. [3] Rabobank
3. [4] Shell
4. [-] Google
5. [8] KLM
6. [7] Heineken
7. [2] Rijksoverheid
8. [9] Unilever
9. [-] Ahold
10. [5] Philips

‘Bedrijfscultuur is belangrijk’

Bedrijfsculturen

Ieder heeft zo zijn redenen om ergens te gaan werken. Uit het onderzoek blijkt dat de inhoud van de functie en de werkzaamheden het meest bepalend zijn. Maar ook de bedrijfscultuur wordt belangrijk gevonden. Maar hoe schatten we die bedrijfscultuur in? In de enquête werd gevraagd met welke cultuur verschillende werkgevers te associëren zijn. De bedrijfscultuur bij de Big Four wordt vooral bestempeld als resultaatgericht, terwijl bij de Belastingdienst en Rijksoverheid de cultuur het meest wordt omschreven als beheersgericht.

Bedrijfsculturen
PwC & Deloitte
1 Resultaatgericht
2 Beheersgericht
3 Mensgericht
4 Innovatiegericht

EY & KPMG
1 Resultaatgericht
2 Beheersgericht
3 Innovatiegericht
4 Mensgericht

Belastingdienst & Rijksoverheid
1 Beheersgericht
2 Mensgericht
3 Resultaatgericht
4 Innovatiegericht

Mensgericht           medewerkers staan centraal
Resultaatgericht    eindproduct staat centraal
Beheersgericht       regels en procedures zijn belangrijk
Innovatiegericht    ontwikkeling veel nieuwe producten en/of diensten

Toekomst

Momenteel zijn er veel veranderingen gaande binnen de accountancy en dat vraagt om structurele veranderingen aldus de respondenten. Bijna unaniem (90%) kunnen studenten en starters zich kunnen vinden in de stelling dat structurele verandering van het beroep nodig is door verregaande automatisering. Minder eensgezind zijn de meningen als het gaat om de doorvoering van verplichte kantoorroulatie. Een nipte meerderheid (53%) vindt dit een goede ontwikkeling die verder doorgevoerd moet worden. Ook over de vraag of accountantskantoren sponsorrelaties zouden mogen aangaan met organisaties die zij controleren verschillende meningen. 66% vindt het terecht dat dit niet meer toegestaan is, terwijl 34% vindt dat gewoon zou moeten kunnen.

 

Favoriete accountantskantoren per regio
Noorden (Groningen, Friesland, Drenthe)
Oosten (Gelderland, Overijssel, Flevoland)
Zuiden (Zeeland, Brabant, Limburg)
Westen (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland)

Noorden Oosten   Zuiden
Westen 
1. [1] PwC 1. [1] BDO 1. [1] BDO 1. [2] PwC
2. [-] accon-avm 2. [-] KPMG 2. [2] Deloitte 2. [1] EY
3. [-] Deloitte 3. [3] EY 3. [-] PwC 3. [-] Deloitte