Diversiteit bij PwC: ‘Ik zie geen glazen plafond’

Editie: Mei 2014 | Tekst: | Fotografie: PwC

Met Vrouw & Talent kun je als vrouw de mogelijkheden bij PwC leren kennen en word je uitgedaagd om over je toekomst na te denken. Het is één van de speciale events die aansluit bij de jarenlange strategie van PwC om meer diversiteit te creëren binnen het van oorsprong masculiene bedrijf.

Melanie van Hemert

Melanie van Hemert
  • Functie: Diversity Officer
  • Werkgever: PwC

Mariëlle van Munster

Mariëlle van Munster
  • Functie: Associate
  • Werkgever: PwC

Benut je (vrouwelijke) talenten om topprestaties te leveren

Melanie van Hemert is Diversity Officer bij PwC en ziet dat de eerste grote stappen gezet zijn, maar dat er in de top nog winst te behalen valt. “Het staat er goed voor. Accountant of belastingadviseur is altijd meer een mannenberoep geweest, maar als je ziet dat op de universiteiten de man-vrouwverhouding momenteel 60:40 is, dan is dat aan het veranderen. Het vinden van vrouwen is dan ook makkelijker geworden de afgelopen jaren. Al duurt het jaren om die diversiteit ook in de top terug te zien. Het percentage vrouwelijke partners is weliswaar van 4 procent gestegen naar 10 procent, maar daarmee zijn we er nog lang niet.” Om met eigen ogen het effect van diversiteit op de werkvloer te zien, deed PwC een aantal jaren terug een eigen experiment. Een groep mannelijke partners en een groep vrouwelijke partners werd eenzelfde maat probleem voorgelegd. De aanpak van beide groepen bleek totaal verschillend. Vervolgens werd steeds één man en één vrouw bij de andere groep gezet en werd er gekeken naar het effect daarvan op de aanpak van het probleem. “Je ziet dat één ‘anders denkend iemand’ compleet buitenspel gehouden wordt. Pas wanneer de minderheid in de groep toegenomen is tot 30 procent, werd hun impact merkbaar. Daardoor ontstond er een bredere kijk op het probleem en door de verschillende competenties binnen de groep ontstonden er innovatieve oplossingen voor het gegeven probleem. Dat is wat je wilt bereiken als je met complexe problematiek aan het werk bent.  Daarom staat diversiteit al jaren hoog op de strategische agenda van PwC.”

‘Je moet zelf willen ontwikkelen’

Allen talent en allemaal anders

Het diversiteitbeleid van PwC gaat overigens verder dan het aantrekken van vrouwen. “Onze overtuiging is dat innovatie kan plaatsvinden door goede samenwerking tussen zoveel mogelijk verschillend denkende personen. En dat daardoor de kwaliteit toeneemt van de diensten die we leveren aan onze klanten. We streven daarom naar een zo groot mogelijke mix van allerlei type mensen. Allen talenten en allemaal anders. Het ontbreken van een meerderheid is het ideaal.” Om die diversiteit binnen PwC te waarborgen probeert het bedrijf een organisatie te creëren waar ieder zichzelf kan zijn. “Wie zijn eigen talenten benut, kan topprestaties leveren”, legt Melanie uit. “Binnen PwC kan ieder zich daarom op een eigen manier ontwikkelen. Je moet het natuurlijk zelf doen, maar in principe kan alles. We hebben ook hele mooie arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken. Flexibele uren en thuiswerken bijvoorbeeld. Daardoor is een goede work-life balance mogelijk en zie ik geen glazen plafond.”

‘De sfeer was heel informeel en open’

Het interne deelaspect

Marielle van Munster kwam via Vrouw & Talent in contact met PwC is per september begonnen met de Associate Academy. “Door mijn stage was ik enigszins bevooroordeeld over werken bij de Big Four. Ik dacht dat daar de menselijke maat zoek was en er alleen plek was voor carrière tijgers. Ik werd dan ook positief verrast door de sfeer die ik bij PwC ervoer. Die was heel informeel en open. De workshop over personal skills deed me overtuigen dat er naast technische vakkennis ook juist veel ruimte is om je persoonlijk te ontwikkelen. Dat sprak me aan.” Binnen de Associate Academy volgt Marielle een tweejarig opleidingsprogramma waarin training en persoonlijke ontwikkeling centraal staat. “Ik kan naar eer en geweten zeggen dat het mijn verwachting heeft overtroffen. Mijn werk is heel afwisselend. Zo kom ik bij verschillende klanten over de vloer en werk ik in verschillende teams, dus goed samenwerken is daarin essentieel. Je werkzaamheden zijn in het begin makkelijk, maar al snel kun je die op eigen initiatief verder uitbouwen. Je moet zelf willen ontwikkelen, dat is het motto binnen dit bedrijf. We willen je alles leren, maar je moet wel zelf willen.” Uniek voor PwC noemt Marielle het interne deelaspect. “Van eigen eilandjes is geen sprake. We werken hier echt in een team en men staat continu voor elkaar klaar.” Op de werkvloer is volgens Marielle dan ook geen sprake van verschillen tussen man en vrouw. “Een event als Vrouw & Talent doet dat wel enigszins vermoeden, maar gelukkig is daar in de praktijk niets van te merken.” Daarin zit volgens Diversity O­fficer, Melanie van Hemert ook de essentie van een goed diversiteitsbeleid. “Het gaat uiteindelijk niet om mannen óf vrouwen, óf allochtonen, maar om het bewust worden dat ieder een eigen talent meebrengt in zijn werk. Door in een team samen te werken kunnen al die kwaliteiten complementair werken. Al die verschillende invalshoeken geven ruimte voor innovatie. Want als je allemaal hetzelfde kijkt, krijg je nooit iets vernieuwends.”